Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Verejné obstarávanie

Prebiehajúce verejné obstarávania  |  Zákazky s nízkou hodnotou  |  Výsledky verejného obstarávania

:


Prieskum trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Zabezpečenie telekomunikačných služieb pri voľbách na území SR
30. 05. 2013

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prieskumom trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Zabezpečenie telekomunikačných služieb pri voľbách na území Slovenskej republiky" zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante.     LINK: http://ted.europa.eu/udl...

Prieskum trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: „Headspace dávkovač (sampler) s dávkovaním so slučkou Agilent 7697A Headspace Sampler"
27. 05. 2013

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prieskumom trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky Headspace dávkovača (sampler) s dávkovaním so slučkou Agilent 7697A zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante. Bližšie informácie: http://ted.europa.eu/udl...

Prieskum trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Jednorazové hygienické náustky“
10. 05. 2013

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prieskumom trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Jednorazové hygienické náustky“ zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante. Bližšie informácie:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152240-2013:TEXT:SK:HTML ...

Starostlivosť o obete obchodovania s ľuďmi
08. 07. 2013

Vysvetlenie

Kancelárske potreby - verejná súťaž
17. 06. 2013

Vysvetlenie

Užšia súťaž na predmet zákazky: „Náboje kalibru 9x18 mm“ - vysvetlenie podm. účasti
13. 05. 2013

Vysvetlenie

Osobné automobily nižšej strednej triedy (Segment „C“)
09. 04. 2013

Oznámenie Čestné vyhlásenie Sprievodný list k vysvetleniu Vysvetlenie Úplné úvodné vyhodnotenie ponúk po elektronickej aukcii    

Pyrotechnický materiál s príslušenstvom
27. 03. 2013

Výzva na predkladanie ponúk

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy