Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Prieskum trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Jednorazové hygienické náustky“

Prebiehajúce verejné obstarávania  |  Zákazky s nízkou hodnotou  |  Výsledky verejného obstarávania
10. 05. 2013

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prieskumom trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Jednorazové hygienické náustky“ zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante.

Bližšie informácie:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152240-2013:TEXT:SK:HTML
                         http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157289-2013:TEXT:SK:HTML

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy