Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PETÍCIE  |  VEREJNÉ VYHLÁŠKY

PLO

17-08-2018   potvrdenie o umiestnení písomnosti Okresného úradu Námestovo PLO (PDF, 632 kB)

17-08-2018   rozdeľovací plán (PDF, 578 kB)

18-09-2018  Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Babín, lokalita Lán

1. Nariadenie (PDF, 149 kB)

2.Technická správa str.1 (PDF, 604 kB) str.2 (PDF, 156 kB)

10-10-2018 Verejná vyhláška (PDF, 2 MB) - Oravské Veselé pozemkové úpravy

16-10-2018 Verejná vyhláška (PDF, 1 MB)OU-NO-PLO-2018/001666

05-11-2018 Kvóta lovu vlka dravého na rok 2018/2019 (PDF, 293 kB)

19-11-2018 Verejná vyhláška (PDF, 436 kB) OU-NO-PLO-2018/000706/ANT Výpis zverejneného rozdeľovacieho plánu  Vaňovka

25-03-2019 Verejná vyhláška (PDF, 232 kB)OU-NO-PLO-2019/000154

25-03-2019 Rozhodnutie (PDF, 2 MB) OU-NO-PLO-2019/000154

12-04-2019 OU-NO-PLO-2019/000160 (PDF, 2 MB) -JPU Habovka SROZ.SCP

25-04-2019 OÚ-NO-PLO-2019/000151 (PDF, 293 kB)- Zábiedovo Verejná vyhláška

25-04-2019 OÚ-NO-PLO-2019/000151 (PDF, 2 MB)- Zábiedovo Rozhodnutie

01-10-2019 OÚ-NO-PLO-2019/017329 (PDF, 667 kB) -Vtáči ostrov Slanica preušenie konania

 

  

OSZP

14-11-2018 Verejná vyhláška (PDF, 533 kB) OU-NO-OSZP-2018/004258 prerušenie konania - KORA Bratislava - zasnežovanie Orava Snow Oravská Lesná

11-01-2019 Verejná vyhláška (PDF, 320 kB) OU-NO-OSZP-2019/002482 oznámenie o začatí konania o DSP, výzva + prerušenie konania  - Papajík Lokca

30-01-2019 Verejná vyhláška (PDF, 371 kB)OU-NO-OSZP-2019/000576 oznámenie o pokračovaní  DSK + KK- KORA, Bratislava  - Zasnežovanie areálu Orava Snow  Oravská Lesná, I. etapa + odber + vypúšťanie OV

08-02-2019 Verejná vyhláška (PDF, 336 kB)OU-NO-OSZP-2019/000010 stavebné povolenie Obec Oravská Jasenica - Rozšírenie vodovodu Lanov vŕšok, Oravská Jasenica

11-02-2019 Verejná vyhláška (PDF, 283 kB) OU-NO-OSZP-2019/001559 roz. Obec Novoť  - Novoť rozšírenie vodovodnej siete, 8. etapa

04-03-2019 Verejná vyhláška (PDF, 617 kB) OU-NO-OSZP-2019/000576 roz KORA Slovakia, Bratislava  povolenie na odber podzemných vôd + odber povrchových vôd + vypúšťanie splaškových OV + DSP+KR  Zasnežovanie, I. etapa

12-03-2019 Verejná vyhláška (PDF, 1 MB) OU-NO-OSZP-2019/006588 Oznámenie o začatí kolaudačného  konania stavby „Campus – Námestovo fáza V. – SO 32/5 Výrobno – Skladová hala“: vodné stavby  – informácia.

06-05-2019 Verejná vyhláška (PDF, 338 kB) OU-NO-OSZP-2019/009291 Oznámenie o začatí SK - Obec Babín - Babín. Loklaita Lán. Inžinierske siete. - SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia

15-05-2019 Verejná vyhláška (PDF, 279 kB) OU-NO-OSZP-2019/002482 Predĺženie lehoty na doplnenie podania - ml. Papajík Stanislav,  Breza 118 

15-05-2019 Verejná vyhláška (PDF, 428 kB) OU-NO-OSZP-2019/009291 Rozhodnutie o začatí SK - Obec Babín - Babín. Loklaita Lán. Inžinierske siete. - SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková

02-07-2019 Verejná vyhláška (PDF, 318 kB) OU-NO-OSZP-2019/009291 oznámenie o začatí SK - Obec Klin - Zlepšenie kvality života v obci Klin, lokalita Roveň

02-07-2019 Verejná vyhlaška (PDF, 2 MB) OU-NO-OSZP-2019/013016 CAMPUS - Námestovo

31-07-2019 Verejná vyhláška (PDF, 488 kB) OU-NO-OSZP-2019/012831 rozhodnutie stavebné povolenie Obec Klin -Klin - Zlepšenie kvality života v obci Klin, lokalita Roveň

07-08-2019  Verejná vyhláška (PDF, 345 kB) OU-NO-OSZP-2019/014964 oznámenie o začatí SK - Ťapešovo - lokalita Laz. Vodovodná a kanalizačná prípojka.

11-09-2019 Verejná vyhláška (PDF, 490 kB) OU-NO-OSZP-2019/014964 Roz. stavebné povolenie Obec Ťapešovo - Ťapešovo - lokalita Laz. Vodovod a kanalizačná prípojka

13-09-2019 Verejná vyhláška (PDF, 502 kB) OU-NO-OSZP-2019/016929 oznámenie Obec Bobrov  - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu

13-09-2019 Verejná vyhláška (PDF, 436 kB)OU-NO-OSZP-2019/017142 oznámenie Obec Zubrohlava -  rozšírenie vodovodu lokalita Klienc a Skladaná, I. etapa

05-10-2019 Verejná vyhláška (PDF, 342 kB) OU-NO-OSZP-2019/017390 oznámenie o začatí DSK +povolenie na osobitné užívanie vôd - Štefan Tomašákm Mútne 781- Polyfunkčný bytový objek -SO 04b Dažďová kanalizácia