Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Verejné vyhlášky

Oddelenie územného plánovania  |  Oddelenie štátnej stavebnej správy  |  Oddelenie bytovej politiky

Verejné vyhlášky

12.5.2020

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - časť pozemku E-KN parc. č. 350 v k. ú. Dolný Moštenec, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/016538. (PDF, 383 kB)

5.5.2020

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania spoluvlastníckych podielov pozemkov v katastrálnom území Orechové vedeného pod č. sp. č.: OU-TN-OVBP2-2020/000881. (PDF, 299 kB)

4.5.2020

Rozhodnutie číslo OU-TN-OVBP2-2020/013275-002/Ja zo dňa 29.04.2020 o odvolaní vo veci odstránenia stavby (PDF, 186 kB).

22.4.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemok C-KN parc. č. 1000/30 v k. ú. Prejta, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/004250 (OU-TN-OVBP2-2019/041148). (PDF, 382 kB)

17.4.2020

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – pozemky v kú. Malé Kršteňany, vedeného pod č.: OU-TN-OVBP2 2020/014876. (PDF, 372 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – pozemok v kat. území Trenčianske  Biskupice. Spis je vedený pod č.: OU-TN-OVBP2 2020/015308. (PDF, 369 kB)

 9.4.2020

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania pozemku v katastrálnom území Orechové vedeného pod č. sp. č.: OU-TN-OVBP2-2020/000858 (2019/001370, 2018/001090, 2017/020448). (PDF, 300 kB)

26.3.2020

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – pozemky v k.ú. Malé Kršteňany, vedeného pod č. : OU-TN-OVBP2 2020/013394. (PDF, 372 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - časti pozemkov v k. ú. Nemšová, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/001819 (OU-TN-OVBP2-2019/013761). (PDF, 381 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - časť pozemku v k. ú. Horné Ozorovce, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/003265 (OU-TN-OVBP2-2019/037054). (PDF, 380 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemok v k. ú. Prejta, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/003607 (OU-TN-OVBP2-2019/035490).  (PDF, 380 kB)

24.3.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania – pozemku parc. č. KN-C 1000/30,   v k. ú. Prejta, vedeného pod č.: OU-TN-OVBP2 2020/004390. (PDF, 370 kB)

Rozhodnutie číslo: OU-TN-OVBP2-2020/003178-002 zo dňa 25.2.2020 o odvolaní vo veci umiestnenia stavby "Rodinný dom - novostavba" v Trenčíne (PDF, 199 kB)

13.3.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemky v k. ú. Horné Ozorovce, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/003266 (OU-TN-OVBP2-2019/037052). (PDF, 381 kB)

 Archív vyhlášok

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]