Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Verejné vyhlášky

Oddelenie územného plánovania  |  Oddelenie štátnej stavebnej správy  |  Oddelenie bytovej politiky

Verejné vyhlášky

18.2.2020

Rozhodnutie o odvolaní účastníka konania Štefana Gračku  proti rozhodnutiu mesta Trenčín č. ÚSŽP 2019/40894/122469/3-Frš,  MsÚ 2019/103900 zo dňa 11.10.2019. (PDF, 191 kB)

17.2.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemky v k. ú. Hloža-Podhorie, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/003985 (OU-TN-OVBP2-2019/038341). (PDF, 378 kB)

5.2.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania – pozemok v k.ú. Streženice, vedeného pod č. : OU-TN-OVBP2 -2020/002685 (PDF, 370 kB)

OU-TN-OVBP2-2020/004614-004/Be Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Bánovce nad Bebravou o povolení líniovej stavby „PE Bánovce n/B, kabelizácia VNV 157, VNK (PDF, 190 kB)

4.2.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OU-TN-OVBP2-2020/004813-002/Pn zo dňa 28.01.2020 o odvolaní proti rozhodnutiu o zmene územného rozhodnutia o využití územia pre účel ,,Terénne úpravy starej tehelne - Beluša".  (PDF, 287 kB)

30.1.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - časť pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/001821 (OU-TN-OVBP2-2019/013735). (PDF, 377 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - časti pozemkov v k. ú. Trenčianska Teplá, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/003050 (OU-TN-OVBP2-2019/032365). (PDF, 378 kB)

15.1.2020

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania pozemku v katastrálnom území Beluša vedeného pod č. sp. OU-TN-OVBP2-2020/000794. (PDF, 298 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - časti pozemkov v k. ú. Prečín, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/004156. (PDF, 377 kB)

10.1.2020

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - časť pozemku E-KN parc. č. 485/1 v k. ú. Púchov, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/002617 (OU-TN-OVBP2-2019/021052). (PDF, 375 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - pozemok C-KN parc. č. 1000/30 v k. ú. Prejta, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/004250. (PDF, 377 kB)

Rozhodnutie č. OU-TN-OVBP2-2020/002231-002 zo dňa 7.1.2020 vo veci odvolania voči povoleniu stavby rodinného domu Trenčianska Turná (PDF, 195 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania – časť pozemku v k.ú. Beluša, vedeného pod č. : OU-TN-OVBP2-2020/002298 (PDF, 371 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemok C-KN parc. č. 1858/1 v k. ú. Streženice, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2020/002686 (OU-TN-OVBP2-2019/034988). (PDF, 376 kB)

19.12.2019

Zrušenie rozhodnutia obce Košecké Podhradie č. OcÚ/197/2019-003-TS1-A/20 zo dňa 12.07.2019 a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie. (PDF, 210 kB)

Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Prievidza o umiestnení stavby „CALVIN residence, bytový dom Prievidza OU-TN-OVBP2-2019/034795-002/Ka (PDF, 237 kB)

13.12.2019

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – pozemku v k.ú. Prejta. Konanie je vedené pod číslom: OU-TN-OVBP2- 2019/040679 a 2019/040681. (PDF, 368 kB)

9.12.2019

Rozhodnutie č. OU-TN-OVBP2-2019/031020-006/Ka o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Prievidza o povolení stavby garáže v katastrálnom území Veľká Lehôtka.“ (PDF, 404 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemok C-KN parc. č. 1500/12 v k. ú. Streženice, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/026942. (PDF, 375 kB)

5.12.2019

OU-TN-OVBP2-2019/030906-002/Ka Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Prievidza o dodatočnom povolení stavby "Montovaná drevená záhradná chatka" (PDF, 176 kB)

 Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - pozemky v k. ú. Hloža-Podhorie, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/038341. (PDF, 376 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania časti pozemku v k.ú. Horné Ozorovce, vedeného pod čísl.: OU-TN-OVBP2- 2019/037047. (PDF, 370 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlast. Konania – časti pozemku v k.ú. Horné Ozorovce, vedeného pod čísl.: OU-TN-OVBP2-2019/037049. (PDF, 370 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - pozemok v k. ú. Prejta, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/039011 (PDF, 375 kB)

29.11.2019

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - časť pozemku v k. ú. Horné Ozorovce, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/037054. (PDF, 378 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - časti pozemkov v k. ú. Horné Ozorovce, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/037052. (PDF, 376 kB)

28.11.2019

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemok v k. ú. Zamarovce, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/003234 (PDF, 374 kB)

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemky v k. ú. Nemšová, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/020108. (PDF, 369 kB)

12.11.2019

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemky v k. ú. Veľké Bierovce, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/020983. (PDF, 151 kB)

8.11.2019

Obec Poluvsie – rozhodnutie o odvolaní č. OU-TN-OVBP2-2019/030704-0023 Ka – novostavba rodinného domu“ (PDF, 269 kB)

 6.11.2019

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - pozemky v k. ú. Trenčianska Teplá, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/013765. (PDF, 153 kB)

5.11.2019

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania, kat. územie Prejta, vedenom pod č. OU-TN-OVBP2 2019/035492“. (PDF, 70 kB)

28.10.2019

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania, kat. územie Streženice, vedenom pod č. OU-TN-OVBP2 2019/034989.“ (PDF, 648 kB)

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – pozemok C-KN parc. č. 1858/1, k. ú. Streženice, vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/034988. (PDF, 151 kB)

 Archív vyhlášok

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]