Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Výberové konania

Výberové konania

16.10.2019

Výberové konanie č. 4/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová (PDF, 173 kB)

14.10.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky MŠ Košariská (PDF, 644 kB).

4.10.2019

Obec Tužina vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky MŠ Tužina (PDF, 435 kB)

Mesto Dubnica  nad  Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica  nad  Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou so sídlom  Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom (PDF, 151 kB)

1.10.209

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy,  Banícka 22/45, Lehota pod Vtáčnikom. (PDF, 219 kB)

4.9.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci / vedúca Školského stravovania v MŠ Brunovce (PDF, 441 kB)

26.8.2019

Výberové konanie na riaditeľa/ľku školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom (II. kolo) (PDF, 128 kB)

21.8.2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ  základnej školy Prečín (PDF, 315 kB)

29.7.2019

II. kolo na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Neporadzi (PDF, 85 kB)

16.7.2019

Výberové konanie na riaditeľku MŠ II v Lehote pod Vtáčnikom (PDF, 301 kB)

12.7.2019

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom vyhlasuje dňom 09.07.2019
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
(PDF, 125 kB)

4.7.2019

OBEC NEPORADZA vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Neporadzi. (PDF, 142 kB)

2.7.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. 5. Apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou (PDF, 169 kB)

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Športová 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (PDF, 168 kB)

 1.7.2019

Mesto Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Útvaru školstva MsÚ Trenčín (PDF, 292 kB)

27.6.3019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky  Základnej umeleckej školy, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca (PDF, 395 kB)

24.6.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky ZŠ a MŠ Bošáca (PDF, 63 kB)

13.6.2019

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Drietoma (PDF, 550 kB)

12.6.2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy Liešťany (PDF, 378 kB)

5.6.2019

výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Veľká Hradná (PDF, 141 kB)

4.6.2019

Výberové konanie na miesto  riaditeľky materskej škôlky v Čachticiach (PDF, 587 kB)

24.5.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky MŠ Brunovce (PDF, 52 kB)

20.5.2019

OBEC NADLICE vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Nadliciach (PDF, 206 kB)

14.5.2019

Výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa Špeciálna základná škola, Nám. baníkov 20, 972 51 Handlová (PDF, 167 kB)

13.5.2019

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Podolie (PDF, 258 kB)

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 (PDF, 706 kB)

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Košariská (PDF, 636 kB)

Výberové konanie na riaditeľa  MŠ Košariská (PDF, 706 kB)

7.5.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel'a/riaditelky Základnej Školy s materskou Školou, Skalka nad Váhom 103 (PDF, 1 MB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  Partizánska 151/3, Dubnica nad Váhom (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  Bakalárska 2, Prievidza (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Špeciálna základná škola, Pivovarská 455/62,  Ilava (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73,  Partizánske (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Trenčianske Jastrabie (PDF, 125 kB)

 

6.5.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materská škola Lednické Rovne, Súhradka č. 204, Lednické Rovne. (PDF, 175 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne. (PDF, 175 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materská škola Zlatníky (PDF, 418 kB)

29.4.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Základnej školy v Brestovci, Myjava (PDF, 818 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Materskej školy v Brestovci, Myjava (PDF, 710 kB)

25.4.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou, Zubák 192 (PDF, 151 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Veľká Hradná (PDF, 143 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava (PDF, 301 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Medňanská 512, 019 01 Ilava (PDF, 300 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava (PDF, 302 kB)

24.4.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky ZUŠ Trenčianske Teplice (PDF, 206 kB)

23.4.2019

Výberové konanie na riaditeľa/ľky ZŠ s MŠ Uhrovec (PDF, 168 kB)

10.4.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky materskej školy Prečín (PDF, 222 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky základnej školy s MŠ Dohňany (PDF, 351 kB)

8.4.2019


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej Školy Dolné Kočkovce, Moyzesova 263, Dolné Kočkovce (PDF, 628 kB)

Výberové konanie č. 1/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Mierové námestie 255/27, Handlová (PDF, 559 kB)

Výberové konanie č. 2/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová (PDF, 559 kB)

Výberové konanie č. 3/2019 na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová (PDF, 559 kB)

1.4.2019

Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ s MŠ Vrbovce (PDF, 339 kB)

29.3.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Poštová 809/1, Púchov (PDF, 313 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov (PDF, 313 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Mládežnícka 1434/16, Púchov (PDF, 313 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Chmelinec 1411/6, Púchov (PDF, 313 kB)

25.3.2019

Výberové konanie na riaditeľa/ľku MŠ Brunovce - opakované (PDF, 50 kB)

19.3.2013

Obec Lehota pod Vtáčnikom vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom. (PDF, 301 kB)

12.3.2019

Výberové konanie na riaditeľa/ľky ZŠ BECKOV (PDF, 199 kB)

18.2.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY TRENČIANSKA TEPLÁ (PDF, 63 kB)

5.2.2019

VK riaditeľa ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou (PDF, 89 kB)

25.1.2019

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ľky MŠ Veľká Čausa  (PDF, 122 kB)

23.1.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou - internátnej, Brezolupy 30 (PDF, 166 kB)

21.1.2019

Výberové konanie na riaditeľa/ľku MŠ Brunovce (PDF, 54 kB)

16.1.2019

Výberové konanie na riaditeľa/ľky ZŠ Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 300 kB)

10.1.2019 (PDF, 300 kB)

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky ZŠ s MŠ Nová Bošáca. (PDF, 444 kB)

7.1.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ľky ZŠ a MŠ Ivanovce (PDF, 613 kB)

4.1.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216.  (PDF, 161 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]