Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Výkon činností

Odbor spravuje viacero komodít, ktoré priamo súvisia s výkonom služby ako napríklad zabezpečovanie odbornej literatúry; informačných služieb; inovácie a vývoj technických prostriedkov; prevádzku prostriedkov riadených na diaľku ai.

Odbor je zapísaný v zozname pre výskumnú činnosť v rámci Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie Slovenskej republiky ako aj spolupracujúci partner Európskej komisie pre výskum a vývoj pod číslom 917913329.

Odbor na ministerstve zodpovedá za plánovanie a metodické riadenie v rámci výzbroje a munície, pyrotechnickej, ženijnej, chemickej techniky a materiálu. Zabezpečuje a realizuje výrobu funkčných vzorov a prototypov, ako aj technické úpravy špeciálnej techniky. Schvaľuje a určuje vizualizáciu označenia policajných vozidiel. Zodpovedá za systemizáciu k výzbrojnej a balistickej technike, systemizáciu zvláštnych výstražných zvukových a svetelných zariadení ako aj normatív služobných motorových vozidiel Policajného zboru.

dron opancierovane eskortne hranica moto avl dizajn zabrany