Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Základné informácie

                                                                                        
Okresný úrad Námestovo
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, telefón: +421 43 312 47 00, e-mail: prednosta.no@minv.sk

 

Zmeny v štátnej správe v Námestove od 1.10.2013

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 až 2016 zaviazala prijať legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy, ktorej dôležitým princípom je integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej štátnej správy do jedného integrovaného úradu ako orgánu miestnej štátnej správy. Zákonom číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nastávajú od 1.10.2013 ďalšie organizačné zmeny.

Zmeny k 1. októbru 2013

 

1. Zaniká:

Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Obvodný pozemkový úrad

Obvodný lesný úrad

Správa katastra                                                                                                  

 

2. Vzniká:

Okresný úrad Námestovo

Okresný úrad Tvrdošín

Činnosti zrušených obvodných úradoch a správy katastra budú naďalej v pôvodnom rozsahu vykonávať novovzniknuté odbory Okresného úradu Námestovo: 

odbor starostlivosti o životné prostredie

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

pozemkový a lesný odbor

katastrálny odbor                                                                            

 

3. Adresy okresných úradov:

Okresný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

O ďalších zmenách v štátnej správe budeme informovať občanov včas.

                                                               

Ing. Ján Kadera, prednosta