Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Základné informácie

Okresný úrad Čadca

Palárikova 91

022 01 Čadca

Tel.:  041/4308701

Prednosta

PhDr. Peter Šimčisko

Tel.:  041/4308780

Email: prednosta.ca@minv.sk 

Pracoviská :  

Budova - Palárikova 91, 022 01 Čadca

  • podateľňa, supervízor - prízemie
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - 1.poschodie
  • odbor živnostenského podnikania - 2.poschodie
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 3.poschodie 
  • odbor starostlivosti o životné prostredie - 3.poschodie 

Budova - Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca

  • organizačný odbor - 1. poschodie
  • odbor krízového riadenia - 2.poschodie 
  • prednosta okresného úradu, sekretariát - 3.poshodie

Budova - Palárikova 95, Čadca

  • pozemkový a lesný odbor

Budova - Ľudmily Podjavorinskej 2357 

  • katastrálny odbor

   
Občania môžu zasielať svoje postrehy, pripomienky

V súvislosti s realizáciou reformy verejnej správy ESO rezort vnútra pripravil platformu pre občianske podnety, pripomienky či sťažnosti - ESO-Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správy - Priestor pre podnety občanov. Na základe ich skúseností pri riešení životných situácií s úradmi jednoduchým spôsobom môžu zaslať námety na zjednodušenie niektorých služieb, pridanie chýbajúcich či zrušenie nadbytočných úkonov zo strany štátu,  

 O ďalších zmenách v štátnej správe v okrese Čadca budeme informovať občanov dostatočne včas.

                                              

                                                                            Prednosta

                                                                  Okresného úradu Čadca

                                                                    PhDr. Peter Šimčisko