Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Organizačný odbor

Ing. Eva Selecká

vedúca odboru
Telefón 034 79 71 222

Mgr. Marta Pajpachová

Telefón 034/79 71 232

Anna Bokesová

Telefón 034/79 71 282

PhDr. Monika Hittmanová

registratúrne stredisko
Telefón 034/79 71 250

Miriam Bogdalíková

podateľňa
Telefón 034/7971 252


Správne poplatky vyberané štátnym orgánom na organizačnom odbore.

Dokumenty na stiahnutie.

Základné úlohy: 

  • zabezpečuje styk s poštovým úradom, centrálnu evidenciu doručených a odosielaných zásielok a archivovanie dokumentov
  • eviduje sťažnosti, petície, žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
  • vykonáva vnútroorganizačnú kontrolu a kontrolu dodržiavania lehôt pri vybavovaní záležitostí občanov 
  • rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • zabezpečuje chod sekretariátu prednostu
  • zabezpečuje administratívno-ekonomické činnosti