Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Zamestnanci

PREDNOSTA OKRESNÉHO ÚRADU SNINA

Ing. Michal Vohar

Partizánska 1057, Snina
Telefón 057/7621244

ORGANIZAČNÝ ODBOR

Ing. Hedviga Štofiková

radca
Telefón 057/7621244

Bc. Iveta Romanová

odborný radca
Telefón 057/7621244

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Roman Gallik

vedúci odboru
Telefón 057/7621244

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Ján Harmaňoš

vedúci odboru
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Anton Lojan

odborný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Marta Regecová

odborný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Jozef Kudravý

odborný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

KATASTRÁLNY ODBOR

Ing. Mgr. Ján Kormucik

vedúci odboru
Telefón 057/2818782
Fax 057/7621246


     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Zubaľová

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818783
Fax 057/7621246

Ing. Elena Harmaňošová

odborný radca
Fax 057/7621246

Mgr. Iveta Karaščáková

hlavný referent
Fax 057/7621246

Margaréta Šimonová

hlavný referent
Fax 057/7621246

Ing. Marcela Regecová

radca
Fax 057/7621246

Beáta Tatičová

radca
Fax 057/7621246


     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Mgr. Edita Holotová

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818784
Fax 057/7621246

Mgr. Miroslava Kočanová

hlavný referent
Telefón 057/3100416

Gabriela Hurayová

hlavný referent
Fax 057/7621246

Emília Gerbocová

hlavný referent
Fax 057/7621246

Mgr. Nadežda Bubancová

hlavný referent
Fax 057/7621246

Jana Kotusová

hlavný referent
Fax 057/7621246