Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci

PREDNOSTA OKRESNÉHO ÚRADU SNINA

PaedDr. Evald Štofik

Partizánska 1057, Snina
Telefón 057/779 59 05

ORGANIZAČNÝ ODBOR

Ing. Hedviga Štofiková

radca
Telefón 057/779 59 05

Mgr. Iveta Romanová

odborný radca
Telefón 057/779 59 05

Ing. Nikoleta Kočanová

odborný radca
Telefón 057/779 59 05

Mgr. Silvia Kudráková

odborný radca
Telefón 057/779 59 05

Ing. Kristína Švabová

hlavný referent
Telefón 057/3100410

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Roman Gallik

vedúci odboru
Telefón 057/7621244

Ing. Patrik Lukáč

odborný radca
Telefón 057/7621244

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Ján Harmaňoš

vedúci odboru
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Anton Lojan

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Marta Regecová

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Jozef Kudravý

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Juliána Kirňáková

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

KATASTRÁLNY ODBOR

Ing. Mgr. Ján Kormucik

vedúci odboru
Telefón 057/2818782
Fax 057/7621246


     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Zubaľová

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818783
Fax 057/7621246

Ing. Elena Harmaňošová

odborný radca
Fax 057/7621246

Beáta Tatičová

radca
Fax 057/7621246


     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Mgr. Edita Holotová

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818784
Fax 057/7621246

Margaréta Šimonová

radca
Telefón 057/3100416

Gabriela Hurayová

hlavný referent
Fax 057/7621246

Emília Gerbocová

radca
Fax 057/7621246

Mgr. Nadežda Bubancová

hlavný radca
Fax 057/7621246

Jana Kotusová

radca
Fax 057/7621246

Ing. Marcela Regecová

radca
Fax 057/7621246

Mgr. Iveta Karaščáková

samostatný radca
Fax 057/7621246

Mgr. Jaroslava Stanková

radca
Telefón 057/3100416