Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Kontakty

Meno

Funkcia

Telefón

 

E-mail

PREDNOSTA                                                                                                                                              
Ing. Miroslav Poliak prednosta 043/5526801 0961465700     
    Fax:043/5526681   prednosta.tr@minv.sk
         
ODBOR  ORGANIZAČNÝ
Martina Lošonská    sekretariát

043/5526681 0961465701

Fax:043/5526681

   Martina.Losonska@minv.sk                                            oo.tr@minv.sk
Ing. Beata Gáborová    supervízor KC

0961465721

  Beata.Gaborova@minv.sk
         
ODBOR  KRÍZOVÉHO RIADENIA                                                                                                                                                                          
Ing. Miroslav Kovalčík vedúci odboru 043/5526681 0961465706  

Miroslav.Kovalcik@minv.sk  okr.tr@minv.sk

Ing. Michal Turčan úsek civilnej ochrany obyvateľstva 043/5526681 0961465709   Michal.Turcan@minv.sk
         
         
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                                                                                                                                                                   
Ing. Viera Moskaľová vedúca odboru

              043/4923304               0961465704

              fax:043/4923304

 

    Viera.Moskalova@minv.sk

    oszp.tr@minv.sk

Ing. Tatiana Kucháriková úsek ochrany ovzd., EIA,priem.havárie  

              0961465703

      Tatiana.Kucharikova@minv.sk
Mgr. Milena Pareničková úsek odpadovaného hospodárstva  

             0961465705

      Milena.Parenickova@minv.sk
Ing. Lucia Siekelová úsek ochrany vôd  

             0961465705

      Lucia.Siekelova@minv.sk
         
KATASTRÁLNY ODBOR        
           
         
Ing. Peter Haľama rodičovská dovolenka 2 817 761,  0961465712       peter.halama@skgeodesy.sk
         
Ing.Katarína Móricová Krupcová vedúca odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 760, 0961465713  

    katarina.moricova@skgeodesy.sk

JUDr.Tatiana Fábryová zastupovanie vedúceho odboru 2 817 763  

    tatiana.fabryova@skgeodesy.sk

Viera Ursínyová odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 764,  0961465710       viera.ursinyova@skgeodesy.sk
Ing. Zdenka Cinková odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 767, 0961465715       zdenka.cinkova@skgeodesy.sk
Ing. Miriam Bulejčíková

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 

2 817 765,  0961465721 

      miriam.bulejcikova@skgeodesy.sk
         
Ing.Lenka Marčeková vedúca odd.tech. dokument. a posk.informácií 2 817 769,  0961465714       lenka.marcekova@skgeodesy.sk
Bc. Martina Vavrová odd.tech. dokument. a posk.informácií 2 817 762, 0961465711       martina.vavrova@skgeodesy.sk
Ing. Michaela Krchňavá odd.tech. dokument. a posk.informácií 2 817 762, 0961465711      michaela.krchnava@skgeodesy.sk
Michaela Hullová

odd.tech. dokument. a posk.informácií

2 817 767,  0961465715 

     michaela.hullova@skgeodesy.sk