Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Zmluvy ObÚ TN

Zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 211/2000 Z. z.

Zmluvy do 25. 8. 2011. sú zverejnené na stánke http://www.crz.gov.sk.

Na základe rozhodnutia  Úradu vlády (PDF, 194 kB)sa zmluvy po 25. 8. 2011 zverejňujú na stránke Obvodného úradu

Zmluvy 2012 

Archív

Zmluvy 2011

         

      V zmysle novely č. 382/2011 Z.z. zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na základe Nariadenia ministra vnútra SR č. 182  ktoré bolo publikované vo Vestníku  MV SR čiastka 94. z 29. 12. 2011 (PDF, 867 kB),

Obvodný úrad Trenčín od. 28. 1. 2012 opäť zverejňuje zmluvy na centrálnom registr zmlúv http://www.crz.gov.sk.