Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Zmluvy 2011

Zmluvy 2011 po 25. 8. 2011

Zmluvy do 25. 8. 2011. sú zverejnené na stánke http://www.crz.gov.sk

Zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 211/2000 Z. z.

Názov zmluvy:                    

                   Zverejnené dňa 22. 09. 2011:                   

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01532-10                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01532-11                                  

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-25                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-26                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-27                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-28                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-29 (PDF, 132 kB)                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-30                                  

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-31                                  

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-33             

Dohoda č. 4/2011 o podieľaní sa na nákladoch s predmetom nájmu

v akademickom roku 2011/2012 A/2011/06328 

(PDF, 133 kB)

Kúpna zmluva Ing. Gardoň a Ing. Gardoňová  A/2011/00921                

Kúpna zmluva Ing. Lukáč________________A/2011/00048       

                  Zverejnené dňa 26. 09. 2011:

Kúpna zmluva Slovenský zväz záhradkárov    A/2011/03952 (PDF, 164 kB)                  

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01534-6  (PDF, 130 kB)                                  

                  Zverejnené dňa 28. 09. 2011:

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01533-35 (PDF, 133 kB)                                 

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/02702-04 (PDF, 137 kB) 

                   Zverejnené dňa 30. 09. 2011:

Dodatok k zmluve______________________A/2011/06501-03   (PDF, 109 kB)   

                   Zverejnené dňa 04. 10. 2011:

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/03816-04 (PDF, 135 kB)           

                  Zverejnené dňa 12. 10. 2011:

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/06458-02 (PDF, 142 kB)                                 

Zmluva o odplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu A/2010/06836-02  (PDF, 176 kB)                                                        

Dodatok č 1. k zmluve CO-5450-94/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 22. 9. 2008 (PDF, 128 kB)                                                

Dodatok č 2. k zmluve CO-5450-10/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 5. 8. 2008  (PDF, 136 kB)                                                

Dodatok č 2. k zmluve CO-5450-105/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 25. 7. 2008   (PDF, 132 kB)                                              

Dodatok č. 3. k zmluve CO-5450-1/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 25. 7. 2008  (PDF, 117 kB)                                                

Dodatok č. 3. k zmluve CO-5450-18/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008  (PDF, 128 kB)                                                

Dodatok č. 3. k zmluve CO-5450-21/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008  (PDF, 136 kB)                                               

                    Zverejnené dňa 14. 10. 2011:

Kúpna zmluva Ing. Ľubomír Lukáč  A/2011/00249     (PDF, 158 kB)                                                      

Dodatok k zmluve č. CO-5450-50/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 139 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-49/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 124 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-16/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 130 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-71/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 127 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-09/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 124 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-72/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 128 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-60/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 129 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-02/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 28. 7. 2008 (PDF, 114 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-33/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 125 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-73/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 121 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-78/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 128 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-68/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 128 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-64/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 123 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-55/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 125 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-40/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 22. 5. 2008 (PDF, 131 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-20/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 122 kB)

Dodatok k zmluve č. CO-5450-51/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 15. 5. 2008 (PDF, 125 kB)

                          Zverejnené dňa 25. 10. 2011

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01875-6 z 18. 10. 2011 (PDF, 131 kB)

Kúpna zmluva Ing. Ján Ločei A/2011/02422 z 20. 10. 2011 (PDF, 126 kB)

                         Zverejnené dňa 27. 10. 2011:

Kúpna zmluva Ladislav Kresáň a Martina Kresáňová A/2011/00970 z 10. 8. 2011 (PDF, 138 kB)

Kúpna zmluva Ľuboš Jakúbek a Martina Jakúbková A/2011/01086 z 6. 9. 2011 (PDF, 159 kB)

Kúpna zmluva Poľovnícke združenie "Žľab" Drietoma A/2011/02545 z 30. 8. 2011 (PDF, 159 kB)

                         Zverejnené dňa 8. 11. 2011:

Kúpna zmluva Mgr. Anna Peldová   A/2011/03753 z 17. 8. 2011

(PDF, 158 kB)                         Zverejnené dňa 9. 11. 2011

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/02702-8 zo dňa 7. 11. 2011 (PDF, 134 kB)

                         Zverejnené dňa 10. 11. 2011

Kúpna zmluva Anna Ertlová a Vladimír Ertl A/2011/04891 zo dňa 8. 7. 2011 (PDF, 176 kB)

                         Zverejnené dňa 15. 11. 2011

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01530-8 zo dňa 6. 10. 2011 (PDF, 141 kB)

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/02330-4 zo dňa 20. 10. 2011 (PDF, 136 kB)

                          Zverejnené dňa 16. 11. 2011

Kúpna zmluva Ing. Stanislav Kožúrik a Ing. Alena Kožúriková A/2011/00921 z 16. 6. 2011 (PDF, 161 kB)

                        Zverejnené dňa 22. 11. 2011

Dodatok č. 4. k zmluve o dodávke plynu A/2011/06922 z 3. 11. 2011

Zmluva o nájme majtku štátu A/2011/01533-38 z 16. 11. 2011

(PDF, 117 kB)Zmluva o nájme majtku štátu A/2011/01533-39 z 16. 11. 2011     zrušené

(PDF, 107 kB)

                         Zverejnené dňa 25. 11. 2011

Zmluva o nájme majetku šátu A/2011/07314-2 zo dňa 14. 11. 2011 (PDF, 159 kB)

Zmluva o združenej dodávke elektriny A/2011/07509 zo dňa 9.11.2011 (PDF, 137 kB)

Kúpna zmluva Ing. Tomáš Uhliar A/2011/03752 zo dňa 24. 9. 2011 (PDF, 168 kB)

Kúpna zmluva Eva Brídziková, Jozef Brídzik, Mária Barančíková a Ivan Barančík

A/2011/01027 zo dňa 11. 8. 2011

(PDF, 149 kB)

                          Zverejnené dňa 30. 11. 2011

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01530-10 zo dňa 22. 11. 2011 (PDF, 159 kB)

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/01530-12 zo dňa 22. 11. 2011 (PDF, 139 kB)

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/02835-4 zo dňa 22. 11. 2011 (PDF, 130 kB)

                          Zverejnené dňa 2. 12. 2011

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/ 02702-10 zo dňa 28. 11. 2011 (PDF, 136 kB)

                           Zverejnené dňa 9. 12. 2011

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/04978-4 zo dňa 25. 11. 2011 (PDF, 133 kB)

                            Zverejnené dňa 14.12.2011

Kúpna zmluva Mária Hagarová a Stanislav Hagara, Jana Klučáková a Jozef Klučák,

Mária Cvopová a Igor Cvopa A/ 2011/05380 zo dňa 13. 09. 2011

(PDF, 177 kB)

Zmluva o nájme majetku štátu A/2011/07628-2 zo dňa 1. 12. 2011 (PDF, 131 kB)

                            Zverejnené dňa 16. 12. 2011

Dodatok č. 4 k Zmluve na zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov A/2011/07815

zo dňa 13. 12. 2011

(PDF, 117 kB)

                             Zverejnené dňa 21. 12. 2011

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby "Hlasová Virtuálna Privátna Sieť" Orange

A/2011/07977  zo dňa 23. 11. 2011. 

(PDF, 521 kB)

Kúpna zmluva Ing.  Ľuboš Babarík A/2011/06612 zo dňa 25. 10. 2011 (PDF, 151 kB)

                             Zverejnené dňa 28. 12. 2011

Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb BRANT s.r.o. A/2011/07231 zo dňa 27. 12. 2011 (PDF, 591 kB)

                            Zverejnené dňa 30. 12. 2011

Zmluva o poskytovaní poštových služieb  A/2011/08003 zo dňa 30. 12. 2011

(PDF, 185 kB)