Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zmluvy

 

V nadväznosti na novelu Nariadenia ministra vnútra č. 1/2009 o príprave zmlúv v znení Nariadenia ministra vnútra č. 4/2011 bol Obvodnému úradu Martin opätovne aktivovaný užívateľský účet v Centrálnom registri zmlúv.

V tejto súvislosti oznamujeme, že odo dňa 28.1.2012 nájdete  povinne zverejňované zmluvy na Centrálnom registre zmlúv .

 

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z. nájdete na Centrálnom registre zmlúv .

 

 

V nadväznosti na rozhodnutie Úradu vlády SR zrušiť organizáciám uvedeným v § 5a ods. 5  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám   a o zmene a doplnení niektorých zákonov  užívateľské účty v Centrálnom registri zmlúv oznamujeme, že povinne zverejňované zmluvy sú  dňom 10.8.2011 zverejňované v zmysle § 5a ods. 5 citovaného zákona  v Obchodnom vestníku.