Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2017, Nedeľa
 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

 

Ábel Ravasz

 

Dátum narodenia

14. januára 1986 v Dunajskej Strede

 

Vzdelanie

2009                BA spoločenských vied, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapešť, Maďarsko

2011                MA sociológie, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapešť, Maďarsko

2012                MA politológie a ekonómie, Corvinus Egyetem, Budapešť, Maďarsko

2014                MA sociológie, Columbia University, New York City, USA

 

Štipendiá

2013                Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA

 

Profesionálne skúsenosti

2007 – 2009    Výskumník, DEMOS Hungary

2010 –            Vedúci analytik, Publicus Slovensko

2011 –            Account executive, iStep

2011 –            Poradca pre stranu Most-Híd

2015 –            Výkonný riaditeľ, Inštitút Mateja Bela

 

Participácia v projektoch (výber)

2011 – 2012    Rómsky mentorský projekt, Nadácia pre otvorenú spoločnosť. Hodnotiteľ pre Slovensko.

2011 – 2016    Výskum verejnej mienky Južné Slovensko, pre stranu Most-Híd. Líder projektu.

2013 – 2016    Zakladateľ rómskej organizácie PURT

 

Konferencie (výber)

2014                Nationhood in the Carpathian Region. Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives. Združenie maďarských sociológov a Univerzita Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunsko.

2015                Wilfred Martens Centre for European Studies Think-in, Atény, Grécko.

                      Podpora identity a integrácie menšín prostredníctvom nástrojov umenia. INFO ROM, Fiľakovo.

2016                Rómska integrácia: miestne riešenia, európsky význam. Inštitút Mateja Bela, Bratislava. Hlavný organizátor a moderátor.

                      Association for the Study of Nationalities 2016 World Convention, New York City, USA (upcoming). Panelista.

 

Publikácie (výber)

2010                Menšina skrytá v menšine: maďarský Rómovia na Slovensku (A kisebbségbe rejtett kisebbség: magyar romák Szlovákiában). REGIO, 2010/1, pp. 3-43.

2011                Od strachu k spolupráci. Náčrt dynamického modelu národnostných otázok. Občianská spoločnosť (OS), 2011/2.

2012                Rómsky mentorský projekt: Slovensko. Nadácia pre otvorenú spoločnosť, 2012.

2013                Dlhodobé rozhodnutia: Výber škôl v Dunajskej Strede. (Tartós döntések. Iskolaválasztás Dunaszerdahelyen). Kisebbségkutatás 22 (2013/4), pp. 49-59.

2014                Občianska vízia 2016 (redaktor a autor). Bratislava: Inštitút Mateja Bela.

                      Južné Slovensko ako interetnický model. In: Szigeti, László (red.) V službe demokracie. Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru.

2015                Interetnická komunikácia v pohraničí (Interethnic communication in ‘Borderlands’) (spolu sVigjilenca Abazi). OpenDemocracy, 11. februára 2015.

                      Sila ľudskosti:  úspech interetnického politického modelu v Turecku (spolu s Tímeou Huszár). Bratislava: Inštitút Mateja Bela, 2015.

 

Jazykové schopnosti

Angličtina       C2

Maďarčina      C2

Nemčina         B2

Slovenčina      C2

 

Počítačové zručnosti

MS Office, OpenOffice, SPSS a PASW, MapInfo, Pajek