Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Aktivity rok 2018 - zahraničné

Zahraničné aktivity pre rok 2020

Prihlasovací formulár

62. medzinárodná púť do Lúrd vo Francúzsku

 • termín: 13. – 19. mája 2020
 • počet účastníkov:  45 MVSR
 • doprava: služobným autobusom  MV SR
 • účastnícky poplatok:  cca 165 EUR, ubytovanie: v hoteloch
 • stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Lurdoch plná penzia
  • Prihlášku treba zaslať alebo odovzdať Vášmu duchovnému do 29. februára 2020

 

15. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu

 • termín: 06. – 12. septembra 2020
 • počet účastníkov:  90 MVSR
 • doprava: služobným autobusom  MV SR
 • účastnícky poplatok:  cca 200 EUR, ubytovanie: v hoteli
 • stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme polpenzia (raňajky, večera)
  • Prihlášku treba zaslať alebo odovzdať Vášmu duchovnému do 31. mája 2020

V tomto roku prednostne ZA, BB,TN kraj

 

Púť do Zalaváru (Blatnohrad v Maďarsku)

 

 • termín: jún 2020 (sobota) bude spresnený
 • doprava: služobným autobusom  MO SR
 • účastnícky poplatok:  5 EUR, občerstvenie zabezpečené

 

Prihlášku treba zaslať alebo odovzdať Vášmu duchovnému do 25. mája 2020

 

29. medzinárodná pešia vojenská púť z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku

 • termín: 4. - 14. augusta 2020
 • počet účastníkov: celkom 20 (OS SR, MVSR, ZVJS, HaZZ,HzS,CS)
 • doprava: individuálne
 • účastnícky poplatok: žiadny
 • nocľah: zadarmo v stanoch
 • stravovanie: zadarmo v poľných podmienkach
 • špecifická požiadavka - zdravotný stav, kondícia a plná poľná výbava na 300 kilometrový peší pochod

 

Prihlášku treba zaslať alebo odovzdať Vášmu duchovnému do 1. mája 2020

 

Bližšie informácie:

sekretariát vikariátu MV SR (tel.: 44155, 44145, valeria.slavkova@minv.skpeter.pal@minv.sk)