Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2018, Utorok
 

Európske politiky a aktivity

31. 07. 2017

V júli 2017 spustila Európska komisia novú informatívnu stránku o európskych politikách a aktivitách, ktorá informuje o prínose Európskej únie pri implementácii Agendy 2030 a k dosiahnutiu jednotlivých udržateľných cieľov rozvoja.

Jednotlivé ciele reflektujú aj problematiku boja proti obchodovaniu s ľuďmi, a to konkrétne:

-              Cieľ 5.2 – eliminácia všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám v súkromnej a verejnej sfére, vrátane obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a iných foriem vykorisťovania,

-              Cieľ 8.7 – vykonať okamžité a efektívne opatrenia na odstránenie nútenej práce a obchodovania s ľuďmi a zabezpečiť zákaz a elimináciu najhorších foriem detskej práce, vrátane náboru a využívania detských vojakov a do roku 2025 odstrániť zneužívanie detskej práce vo všetkých jej formách, a

-              Cieľ 16.2 – odstrániť zneužívanie, vykorisťovanie a obchodovanie s ľuďmi a všetky formy násilia a mučenia detí.

Napokon, v súvislosti s cieľom 16.1 – významne znížiť všetky forma násilia a s tým súvisiacich úmrtí sa uvádza prevencia a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrana obetí.

Všetky ciele by mali byť napĺňané rovnocenne prostredníctvom komplexného prístupu.

Viac informácií na linku (v anglickom jazyku): TU

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie