Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

Jasný odkaz európskej koordinátorky pre oblasť boja proti obchodovania s ľuďmi - dôležité je uplatňovanie legislatívy v praxi!

15. 06. 2017

Na poslednom pravidelnom stretnutí národných spravodajcov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi alebo odborných mechanizmov členských štátov Európskej únie na pôde Európskej komisie v dňoch 8. – 9. júna 2017 počas maltského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zúčastnil aj národný spravodajca za Slovenskú republiku, ktorým je Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia národných spravodajcov, národní koordinátori a zástupcovia rôznych riaditeľstiev Európskej komisie.

 V tomto roku si Európska komisia vybrala za profilovú tému boj proti násiliu proti ženám, ktoré má v mnohom dopady aj na obchodované obete. Európska koordinátorka v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi p. Myria Vassiliadouvyzdvihla zameriavanie sa na ženy, ktoré sú obeťami násilia v rámci obchodovania s ľuďmi. Stretnutie sa nieslo aj v duchu diskusie o príprave druhej hodnotiacej správy Európskej komisie pri implementácii Stratégie Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi v rokoch 2012 – 2016 členskými štátmi. Pri tejto príležitosti p. Myria Vassiliadou odovzdala členským štátom svoj jasný odkaz, aby členské štáty pracovali v medziach medzinárodnej legislatívy a legálnej definície obchodovania s ľuďmi, a aby sa táto definícia nerozširovala o ďalšie novotvary. Pripomenula, že všetky prítomné štáty majú potrebnú legislatívu zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, táto má však význam len vtedy, ak sa bude aj riadne uplatňovať v praxi.

 Pokračovanie v aktivitách v boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo všetkých jeho podobách má veľký význam a je záväzkom členských štátov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie