Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2018, Pondelok
 

Nezabudnite na ostražitosť pri vybavovaní letných brigád v zahraničí

28. 06. 2017

Leto je tradične obdobie, kedy sa mnoho ľudí rozhodne vylepšiť si svoj rozpočet prácou na brigáde v zahraničí. V takom prípade je potrebné, aby záujemcovia o brigádu boli ostražití, a to pri vybavovaní náležitostí pred samotným vycestovaním a potom na mieste výkonu práce.

Nezabudnite na tieto dôležité momenty:

 

Pred odchodom:

•             dobre si preverte agentúru alebo človeka, ktorý vám ponúka prácu v zahraničí. Základné informácie o agentúre, ale tiež iné užitočné údaje či odporúčania získate aj na bezplatnej linke pomoci 0800 800 818 v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00.

•             každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk), prípadne žiadajte o konzultáciu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Agentúra nesmie vyberať poplatky za sprostredkovanie zamestnania od uchádzača – občana, ale len od toho, pre koho zamestnanca sprostredkúva.

•             podrobne sa informujte o činnosti agentúry, vypýtajte si referencie od jej klientov. Overte si adresu svojho budúceho zamestnávateľa, a to, či vôbec existuje. Seriózna pracovná agentúra poskytne aj telefonický kontakt na zamestnávateľa.

•             podpisujte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.

•             neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete pracovnú zmluvu, získate pracovné povolenie alebo víza.

Po príchode do zahraničia:

•             aj keď pracujete nelegálne, keď sa ocitnete v núdzi, obráťte sa na políciu. Vo väčšine európskych krajín pri najmenšom náznaku, že ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, úrady s vami budú zaobchádzať ako s poškodenými, teda ako s obeťami trestného činu.

•             nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoj pas ani občiansky preukaz, samozrejme okrem polície. Ani pri nelegálnej práci zamestnávateľ nepotrebuje váš pas, alebo občiansky preukaz!

•             ak vám niekto odoberie doklady, alebo ich stratíte, okamžite to nahláste na polícii a kontaktujte slovenské veľvyslanectvo v danej krajine.

•             ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmluve, obráťte sa na agentúru alebo osobu, ktorá vám prácu sprostredkovala a informujte o tom vašich blízkych a známych.

•             ozývajte sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom dohodli. Oznámte im podľa možnosti každú zmenu pobytu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie