Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Aktuality


:


Slovenská republika v prvej skupine po siedmykrát
28. 06. 2017

Slovenská republika si aj v tomto roku potvrdila svoje zastúpenie v prvej skupine štátov sveta.Administratíva Spojených štátov amerických každoročne hodnotí štáty sveta v rámci dodržiavania minimálnych štandardov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj ich činnosť v predmetnej oblasti...

Podporujeme kampaň „Obchodovanie s ľuďmi – zločin, ktorý je aj našou zodpovednosťou!“
15. 06. 2017

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako národný spravodajca v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi podporuje kampaň Rady pobaltských štátov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi nazvanú...

Obchodovanie s ľuďmi v hľadáčiku ozbrojených síl
15. 06. 2017

Dňa 14. júna  2017  zástupcovia Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Miroslava Fialová a Vladimír Koman v priestoroch výcvikovej jednotky vojenských misií v Martine vyškolili nových školiteľov z radov...

Jasný odkaz európskej koordinátorky pre oblasť boja proti obchodovania s ľuďmi - dôležité je uplatňovanie legislatívy v praxi!
15. 06. 2017

Na poslednom pravidelnom stretnutí národných spravodajcov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi alebo odborných mechanizmov členských štátov Európskej únie na pôde Európskej komisie v dňoch 8. – 9. júna 2017 počas maltského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zúčastnil aj národný spravodajca...

„Aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi“
05. 06. 2017

Európska komisia zverejnila sumár aktivít v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za r. 2012 – 2016, v ktorom monitoruje prehľad práce a spoločných snáh za posledných 5 rokov. Základom sumáru sú dokumenty, ktoré sa zameriavajú najmä na obete, osobitne na detské obete, s prihliadnutím na ľudsko-právny...

Zvyšovanie odbornosti príslušníkov zahraničnej jednotky Policajného zboru
24. 05. 2017

V súlade s úlohou 2.2.a) Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018, ktorý tvorí súčasť Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 schváleného vládou Slovenskej republiky 4. februára 2015 uznesením č. 52/2015, sa realizujú školenia pre...

Stratégia Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi priniesla ďalšie konkrétne riešenie
24. 05. 2017

V spoločnej snahe Európskej únie na potláčanie obchodovania s ľuďmi prináša Stratégia Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi ďalšie konkrétne riešenie. Ide o oblasť identifikácie, ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zavedenie národného a transnárodného referenčného mechanizmu,...

V rámci osvety a prevencie pokračujeme prednáškami
24. 05. 2017

...biele mäso, otroci, nátlak.... Aj takto bolo definované obchodovanie s ľuďmi žiakmi základnej školy. V rámci osvety a prevencie Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR realizovalo dňa 23.5.2017 ďalšiu prednášku pre skoro 40 žiakov ôsmych a...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie