Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. júl 2016, Utorok
 

Aktuality


:


Násilie páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise
28. 12. 2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise zorganizovalo občianske združenie Odyseus pracovné stretnutie v rámci projektu „Koniec násilia, čas na práva" podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorého cieľom bolo sledovanie prípadov...

Prístup obetí obchodovania s ľuďmi k odškodneniu
14. 12. 2015

Konferencia, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v Bukurešti, predstavila výstupy projektu Rumunskej Národnej agentúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ANITP) podporeného z Nórskych grantov. Projekt bol zameraný na posilnenie spolupráce relevantných subjektov pri zlepšení prístupu obetí ...

Deň venovaný problematike obchodovania s ľuďmi
30. 11. 2015

Na základe oslovenia zo strany Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici v Košiciach vznikla zaujímavá spolupráca medzi Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a spomínanou školou, ktorá vyvrcholila 13....

Osveta medzi potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi
27. 11. 2015

Občianske združenie Odyseus v priebehu roka 2015 distribuovalo počas výkonu terénnej sociálnej práce ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise v Bratislave svietiace píšťalky, ktoré združeniu poskytlo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva...

Prvé stretnutie za účasti zástupcu zo Slovenska v rámci projektu TACT v Kyjeve
29. 10. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa prostredníctvom svojho zástupcu z Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v dňoch 27.- 28.10.2015 zúčastnilo expertného stretnutia v Kyjeve k  projektu TACT (Transanational Action -...

V Michalovciach majú miesto prvého kontaktu, kde sa možno informovať o nástrahách práce v zahraničí
26. 10. 2015

Miesto prvého kontaktu otvoril primátor Michaloviec Viliam Záhorčák vo štvrtok 22. októbra 2015 za účasti národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je štátny tajomník MV SR Jozef Buček, a riaditeľa odboru prevencie kriminality Jozefa Halcina. Pre študentov...

TeamWork! Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce
22. 10. 2015

Slovenská republika spolu s Luxemburskom a Maltou podporila a zapojila sa prostredníctvom Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do projektu Holandska TeamWork! Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti...

Národní spravodajcovia pre oblasť obchodovania s ľuďmi zasadali v Bruseli
22. 10. 2015

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky plní úlohy národného spravodajcu v súlade s čl. 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie