Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2016, Nedeľa
 

Aktuality


:


Prehľad o zaradených obetiach do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2015
04. 03. 2016

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "informačné centrum") predložilo na rokovanie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa konalo 1. marca 2016, prehľad o...

O obchodovaní s ľuďmi v Centre Slniečko
18. 02. 2016

Dňa 15. februára 2016 pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky školili preventistov a sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko v Nitre k téme obchodovanie s ľuďmi, najmä...

Zapojenie sa do celosvetovej aktivity
04. 02. 2016

Slovenská katolícka charita, partner Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v poskytovaní pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, sa zapojila a podporila celosvetovú myšlienku.V pondelok, 8. februára 2016, sa po druhýkrát spoja s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. Pápež František...

Rokovanie s Európskou koordinátorkou pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
25. 01. 2016

Zástupcovia IC MV SR, ktorí sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu pri Európskej komisii (ďalej len „NREM") využili priestor počas minulotýždňovej konferencie v Amsterdame na komunikáciu a bilaterálne rokovanie s Európskou...

„TeamWork!“ Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
20. 01. 2016

V holandskom Amsterdame sa uskutočnila dvojdňová konferencia (18. - 19. januára 2016). Pozvánka bola zaslaná Informačnému centru na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR") ako participujúceho subjektu na realizácii...

Násilie páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise
28. 12. 2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise zorganizovalo občianske združenie Odyseus pracovné stretnutie v rámci projektu „Koniec násilia, čas na práva" podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorého cieľom bolo sledovanie prípadov...

Prístup obetí obchodovania s ľuďmi k odškodneniu
14. 12. 2015

Konferencia, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v Bukurešti, predstavila výstupy projektu Rumunskej Národnej agentúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ANITP) podporeného z Nórskych grantov. Projekt bol zameraný na posilnenie spolupráce relevantných subjektov pri zlepšení prístupu obetí ...

Deň venovaný problematike obchodovania s ľuďmi
30. 11. 2015

Na základe oslovenia zo strany Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici v Košiciach vznikla zaujímavá spolupráca medzi Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a spomínanou školou, ktorá vyvrcholila 13....

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie