Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2016, Štvrtok
Sekcie MV SR
 

Aktuality


:


Osveta medzi potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi
27. 11. 2015

Občianske združenie Odyseus v priebehu roka 2015 distribuovalo počas výkonu terénnej sociálnej práce ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise v Bratislave svietiace píšťalky, ktoré združeniu poskytlo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva...

Prvé stretnutie za účasti zástupcu zo Slovenska v rámci projektu TACT v Kyjeve
29. 10. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa prostredníctvom svojho zástupcu z Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v dňoch 27.- 28.10.2015 zúčastnilo expertného stretnutia v Kyjeve k  projektu TACT (Transanational Action -...

V Michalovciach majú miesto prvého kontaktu, kde sa možno informovať o nástrahách práce v zahraničí
26. 10. 2015

Miesto prvého kontaktu otvoril primátor Michaloviec Viliam Záhorčák vo štvrtok 22. októbra 2015 za účasti národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je štátny tajomník MV SR Jozef Buček, a riaditeľa odboru prevencie kriminality Jozefa Halcina. Pre študentov...

TeamWork! Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce
22. 10. 2015

Slovenská republika spolu s Luxemburskom a Maltou podporila a zapojila sa prostredníctvom Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do projektu Holandska TeamWork! Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti...

Národní spravodajcovia pre oblasť obchodovania s ľuďmi zasadali v Bruseli
22. 10. 2015

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky plní úlohy národného spravodajcu v súlade s čl. 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji...

Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia v Michalovciach
22. 10. 2015

Košický kraj patrí medzi kraje, kde sa vyskytuje najviac obetí obchodovania s ľuďmi zaradených do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Toto tvrdenie potvrdzujú údaje nielen z minulého roka. Aj to bol teda dôvod, prečo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky...

Európska únia sa angažuje v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
16. 10. 2015

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. október) je potrebné zdôrazniť, že téme obchodovania s ľuďmi sa venujú priebežne rôzne organizácie a podujatia. Na nasledovných medzinárodných fórach odzneli aj vyhlásenia Európskej únie pre oblasť obchodovania s ľuďmi...

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
14. 10. 2015

Obchod s ľuďmi sa zaradzuje medzi trojicu celosvetovo najvýnosnejších nelegálnych obchodov po nelegálnom obchodovaní so zbraňami a drogami. Podľa odhadov sa na ňom každoročne medzinárodne organizované skupiny obohatia o 110 miliárd eur. Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie