Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2015, Nedeľa
Sekcie MV SR
 

Aktuality


Hľadať text:


O obchodovaní s ľuďmi na Prešovskej univerzite
18. 03. 2015

V rámci predmetu, ktorý zastrešuje Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, bol vyčlenený priestor problematike obchodovania s ľuďmi, o ktorú prejavili záujem vyučujúci a s ich pomocou sa podarilo zrealizovať informatívnu prednášku pre študentov. Počas vyše...

Ministerstvo vnútra fiktívnou webovou stránkou varuje pred falošnými ponukami práce
12. 03. 2015

Ministerstvo vnútra SR spustilo v spolupráci s tretím sektorom netradičnú osvetovú kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi. Na riziká takejto kriminality ukazuje fiktívna stránka www.superzarobok.sk, ktorá láka na lukratívne zárobky v zahraničí. Stránka je pochybná, napriek tomu na falošné...

S cieľom bojovať proti núteným sobášom sa Slovenská republika zapája do projektu HESTIA
16. 02. 2015

Ministerstvo vnútra SR za zapojilo  do projektu HESTIA – „Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov – multidisciplinárne riešenie“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Jedným z kľúčových dôvodov zapojenia SR do tohto projektu je aj nárast nútených...

Vláda schválila nový Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
05. 02. 2015

Na boj proti obchodovaniu s ľuďmi plánuje Ministerstvo vnútra SR vynaložiť v najbližších štyroch rokoch 1 236 100 eur. Vyplýva to z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018, ktorý 4. februára 2015 schválila vláda. Najviac prostriedkov pôjde na...

Školiace aktivity pokračujú aj v roku 2015
27. 01. 2015

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aj po novom roku pokračuje so školiacou a prednáškovou činnosťou témy boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Preškolení boli vojaci z Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

Prevencia medzi mladými ľuďmi
12. 12. 2014

V mesiacoch november a december 2014 pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ďalej len „IC") vykonali preventívne prednášky na tému obchodovanie s ľuďmi na stredných školách v Bratislave (Gymnázium na ul. Ladislava Sáru a Obchodná akadémia na...

Situáciu v SR v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi monitorovali zahraniční experti
01. 12. 2014

Zabrániť obchodovaniu s ľuďmi,  chrániť jeho obete a trestne stíhať obchodníkov s ľuďmi je cieľom Dohovoru Rady Európy, ku ktorému ako jedna z prvých krajín pristúpila Slovenská republika  už v roku 2006. Platnosť nadobudol v roku 2008. Dohovor ustanovuje...

Neustále posilňovanie spolupráce a zvyšovanie povedomia v oblasti obchodovania s ľuďmi sa javí ako kľúčové
21. 10. 2014

Posilnenie partnerstiev na všetkých úrovniach s prvoradým cieľom ochrániť obete obchodovania s ľuďmi a účinne potrestať páchateľov tohto trestného činu – na tom sa zhodli  odborníci  počas tohtoročnej medzinárodnej konferencie organizovanej pri príležitosti Európskeho dňa boja proti...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie