Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. september 2016, Štvrtok
 

Aktuality


:


Rokovanie s Európskou koordinátorkou pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
25. 01. 2016

Zástupcovia IC MV SR, ktorí sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu pri Európskej komisii (ďalej len „NREM") využili priestor počas minulotýždňovej konferencie v Amsterdame na komunikáciu a bilaterálne rokovanie s Európskou...

„TeamWork!“ Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
20. 01. 2016

V holandskom Amsterdame sa uskutočnila dvojdňová konferencia (18. - 19. januára 2016). Pozvánka bola zaslaná Informačnému centru na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR") ako participujúceho subjektu na realizácii...

Násilie páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise
28. 12. 2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise zorganizovalo občianske združenie Odyseus pracovné stretnutie v rámci projektu „Koniec násilia, čas na práva" podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorého cieľom bolo sledovanie prípadov...

Prístup obetí obchodovania s ľuďmi k odškodneniu
14. 12. 2015

Konferencia, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v Bukurešti, predstavila výstupy projektu Rumunskej Národnej agentúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ANITP) podporeného z Nórskych grantov. Projekt bol zameraný na posilnenie spolupráce relevantných subjektov pri zlepšení prístupu obetí ...

Deň venovaný problematike obchodovania s ľuďmi
30. 11. 2015

Na základe oslovenia zo strany Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici v Košiciach vznikla zaujímavá spolupráca medzi Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a spomínanou školou, ktorá vyvrcholila 13....

Osveta medzi potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi
27. 11. 2015

Občianske združenie Odyseus v priebehu roka 2015 distribuovalo počas výkonu terénnej sociálnej práce ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise v Bratislave svietiace píšťalky, ktoré združeniu poskytlo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva...

Prvé stretnutie za účasti zástupcu zo Slovenska v rámci projektu TACT v Kyjeve
29. 10. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa prostredníctvom svojho zástupcu z Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v dňoch 27.- 28.10.2015 zúčastnilo expertného stretnutia v Kyjeve k  projektu TACT (Transanational Action -...

V Michalovciach majú miesto prvého kontaktu, kde sa možno informovať o nástrahách práce v zahraničí
26. 10. 2015

Miesto prvého kontaktu otvoril primátor Michaloviec Viliam Záhorčák vo štvrtok 22. októbra 2015 za účasti národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je štátny tajomník MV SR Jozef Buček, a riaditeľa odboru prevencie kriminality Jozefa Halcina. Pre študentov...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie