Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2016, Nedeľa
 

Aktuality


:


Regulácia sprostredkovateľov práce a úloha sociálnych parterov v prevencii obchodovania s ľuďmi
08. 09. 2016

V roku 2016 zverejnila Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) správu „Regulácia sprostredkovateľov práce a úloha sociálnych parterov v prevencii obchodovania s ľuďmi.“ Téma nútenej práce v rámci obchodovania s ľuďmi a hľadanie...

Situačná správa Europol-u k obchodovaniu s ľuďmi
22. 08. 2016

Vo februári 2016 vydal európsky policajný úrad Europol verejne prístupný dokument Situačná správa k obchodovaniu s ľuďmi.Uvedená správa prináša prehľad situácie v oblasti obchodovania s ľuďmi v Európskej únii podľa poznatkov a analýz spracovaných Europol-om. Najdôležitejšie...

Štúdia o rodovej dimenzii obchodovania s ľuďmi
18. 08. 2016

Európska komisia zverejnila v tomto roku štúdiu o rodovej dimenzii obchodovania s ľuďmi, ktorej cieľom je identifikácia a pochopenie rodovej perspektívy za účelom zlepšenia prevencie obchodovania s ľuďmi a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v zmysle...

Aktuálne medzinárodné aktivity v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi
21. 07. 2016

V júni 2016 bolo podpísané Vyhlásenie medzi Európskou úniou a UN Women (organizácia Organizácie Spojených národov zameraná na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien) zamerané na posilnenie strategického partnerstva, ktoré medzi aktérmi existuje už od roku 2012. Jeho integrálnou časťou je aj...

Pracovné stretnutie partnerov projektu HESTIA v Bratislave
21. 07. 2016

Od 28. júna 2016 do 30. júna 2016 Slovenská republika ako partner projektu HESTIA "Prevencia obchodovania s ľuďmi a účelových manželstiev: multidisciplinárne riešenie" organizovala v Bratislave pracovné stretnutie partnerov projektu.Počas troch dní mali zástupcovia štátnych orgánov a...

Slovenská republika opäť v prvej skupine
01. 07. 2016

Slovenská republika si aj v tomto roku potvrdila svoje zastúpenie v prvej skupine štátov sveta.Administratíva Spojených štátov amerických každoročne hodnotí štáty sveta v rámci dodržiavania minimálnych štandardov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi ako aj ich činnosť v predmetnej oblasti....

Stretnutie Národných koordinátorov pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Štrasburgu
29. 06. 2016

Počas dvoch dní, 21.-22.06.2016, sa vo francúzskom Štrasburgu konalo stretnutie Národných koordinátorov pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenskú republiku na zasadnutí reprezentoval zástupca z Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality...

Spoločné akčné dni k obchodovaniu s ľuďmi pre účely pracovného vykorisťovania
28. 06. 2016

V dňoch 30.5.2016 – 5.6.2016 sa špecializovaný úrad Policajného zboru a pracovníci regionálnych inšpektorátov práce zapojili do koordinovanej akcie „Spoločné akčné dni k obchodovaniu s ľuďmi pre účely pracovného vykorisťovania“. Akcia bola organizovaná pracovnou skupinou Europolu...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie