Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2018, Sobota
 

Aktuality


:


„Aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi“
05. 06. 2017

Európska komisia zverejnila sumár aktivít v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za r. 2012 – 2016, v ktorom monitoruje prehľad práce a spoločných snáh za posledných 5 rokov. Základom sumáru sú dokumenty, ktoré sa zameriavajú najmä na obete, osobitne na detské obete, s prihliadnutím na ľudsko-právny...

Zvyšovanie odbornosti príslušníkov zahraničnej jednotky Policajného zboru
24. 05. 2017

V súlade s úlohou 2.2.a) Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018, ktorý tvorí súčasť Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 schváleného vládou Slovenskej republiky 4. februára 2015 uznesením č. 52/2015, sa realizujú školenia pre...

Stratégia Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi priniesla ďalšie konkrétne riešenie
24. 05. 2017

V spoločnej snahe Európskej únie na potláčanie obchodovania s ľuďmi prináša Stratégia Európskej únie na elimináciu obchodovania s ľuďmi ďalšie konkrétne riešenie. Ide o oblasť identifikácie, ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zavedenie národného a transnárodného referenčného mechanizmu,...

V rámci osvety a prevencie pokračujeme prednáškami
24. 05. 2017

...biele mäso, otroci, nátlak.... Aj takto bolo definované obchodovanie s ľuďmi žiakmi základnej školy. V rámci osvety a prevencie Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR realizovalo dňa 23.5.2017 ďalšiu prednášku pre skoro 40 žiakov ôsmych a...

Interaktívne školenie o obchodovaní s ľuďmi s pracovníkmi detských domovov
19. 05. 2017

Informovanie širokej verejnosti o trestnom čine obchodovania s ľuďmi a budovanie kapacít v oblasti včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi je našou prioritou. V dňoch 17.a 18. mája 2017 prebiehali interaktívne školenia pre zamestnancov detských domovov, resocializačných, diagnostických a...

Jarné kolo školení k identifikácii obchodovania s ľuďmi
06. 04. 2017

Informovanie širokej verejnosti o trestnom čine obchodovania s ľuďmi a budovanie kapacít v oblasti včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi je našou prioritou. V dňoch 3.a 4. apríla 2017 prebiehali interaktívne školenia pre zamestnancov detských domovov, resocializačných,...

Jarné kolo školení k identifikácii obchodovania s ľuďmi začína
23. 03. 2017

Pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú v priebehu mesiacov marec až máj 2017 realizovať špecializované školenia k obchodovaniu s ľuďmi pre vybraných príslušníkov Policajného zboru...

Európsky zbor solidarity
15. 03. 2017

Prostredníctvom kancelárie európskej koordinátorky v boji proti obchodovaniu s ľuďmi bol národný spravodajca v Slovenskej republike, ktorým je Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, informovaný o verejnej diskusii k téme Európskeho zboru...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie