Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2017, Piatok
 

Aktuality


:


Povedzme nie novodobému otroctvu!
11. 10. 2016

Aj vy sa môžete pričiniť o to, aby sa nikto z vašho okolia nestal obeťou obchodníkov s ľuďmi. Počuli ste niekedy o novodobom otroctve či o obchodovaní s ľuďmi? Aj vy si myslíte,  že otroctvo, či obchod s tzv. „bielym mäsom“  je pojmom dávnej minulosti...

V boji proti obchodovaniu s ľuďmi patrí Slovensko medzi najlepšie hodnotené štáty
20. 09. 2016

Stretnutie amerických a slovenských expertov sa uskutočnilo  v pondelok 19. septembra  2016 v súvislosti s každoročne vydávanou správou o stave v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a dodržiavaní minimálnych štandardov. Zástupcov...

Konferencia OBSE o prevencii obchodovania a ľuďmi
14. 09. 2016

V dňoch 7.-8. septembra 2016 sa v Berlíne konala konferencia na vysokej úrovni zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce v dodávateľských reťazcoch. Konferencia bola organizovaná úradom OBSE a osobitným zástupcom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci s...

Regulácia sprostredkovateľov práce a úloha sociálnych parterov v prevencii obchodovania s ľuďmi
08. 09. 2016

V roku 2016 zverejnila Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) správu „Regulácia sprostredkovateľov práce a úloha sociálnych parterov v prevencii obchodovania s ľuďmi.“ Téma nútenej práce v rámci obchodovania s ľuďmi a hľadanie...

Situačná správa Europol-u k obchodovaniu s ľuďmi
22. 08. 2016

Vo februári 2016 vydal európsky policajný úrad Europol verejne prístupný dokument Situačná správa k obchodovaniu s ľuďmi.Uvedená správa prináša prehľad situácie v oblasti obchodovania s ľuďmi v Európskej únii podľa poznatkov a analýz spracovaných Europol-om. Najdôležitejšie...

Štúdia o rodovej dimenzii obchodovania s ľuďmi
18. 08. 2016

Európska komisia zverejnila v tomto roku štúdiu o rodovej dimenzii obchodovania s ľuďmi, ktorej cieľom je identifikácia a pochopenie rodovej perspektívy za účelom zlepšenia prevencie obchodovania s ľuďmi a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v zmysle...

Aktuálne medzinárodné aktivity v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi
21. 07. 2016

V júni 2016 bolo podpísané Vyhlásenie medzi Európskou úniou a UN Women (organizácia Organizácie Spojených národov zameraná na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien) zamerané na posilnenie strategického partnerstva, ktoré medzi aktérmi existuje už od roku 2012. Jeho integrálnou časťou je aj...

Pracovné stretnutie partnerov projektu HESTIA v Bratislave
21. 07. 2016

Od 28. júna 2016 do 30. júna 2016 Slovenská republika ako partner projektu HESTIA "Prevencia obchodovania s ľuďmi a účelových manželstiev: multidisciplinárne riešenie" organizovala v Bratislave pracovné stretnutie partnerov projektu.Počas troch dní mali zástupcovia štátnych orgánov a...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie