Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2017, Sobota
 

Aktuality k AMIF, ISF

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí


 

Špecifické akcie AMIF

 

Európska komisia vyčlenila 80 miliónov EUR na špecifické akcie v oblasti Návratu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. O tieto finančné prostriedky je možné sa uchádzať prostredníctvom predloženia žiadostí o špecifické akcie zodpovednému orgánu fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v termíne najneskôr do 7. apríla 2017.

Podrobnosti k špecifickým akciám a spôsobu, akým sa možno o ne uchádzať, sú uvedené v Usmernení zodpovedného orgánu.