Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Jarné kolo školení v oblasti obchodovania s ľuďmi začalo s pedagógmi

25. 03. 2019

Prvé jarné dni roku 2019 privítalo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR pravidelným školením na tému „identifikácia obchodovania s ľuďmi“ pre špecializované skupiny odborníkov. Cieľovou skupinou boli pedagógovia zo základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných odborných škôl aj gymnázií. Účelom tohto školenia bolo budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, pretože chápeme, že deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín a môžu sa stať terčom pre obchodníkov.

skolenie                                                    skolenie

Prítomným bola interaktívnou formou pomocou filmov a prezentácií priblížená problematika obchodovania s ľuďmi a poskytnuté praktické informácie zamerané na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj kroky, ako postupovať v prípade zistenia akýchkoľvek informácií súvisiacich s trestným činom obchodovania s ľuďmi. Dozvedeli sa takisto o možnostiach prevencie a aktivitách, prostredníctvom ktorých oboznamujeme mladých ľudí o tom, ako môžu minimalizovať riziká a nástrahy. Touto aktivitou Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR prispieva k rozširovaniu a posilňovaniu národného referenčného mechanizmu, ktorého základom je identifikácia obetí a ich referovanie na poskytnutie potrebnej pomoci. V týchto školeniach budeme pokračovať aj naďalej.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy