Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2019, pondelok
 

Aktuality


:


Obchodovanie s ľuďmi medzi študentami
19. 10. 2017

„Ako môžu študenti ako my prispieť k zvyšovaniu povedomia o obchodovaní s ľuďmi?“ Táto otázka, ako aj  mnoho ďalších, odznela na prednáške o obchodovaní s ľuďmi na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave, ktorá odštartovala aktivity Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a...

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sme si pripomenuli zážitkovou konferenciou
19. 10. 2017

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši bol v stredu 18. októbra 2017 dejiskom zážitkovej konferencie pri príležitosti Európskeho dňa proti obchodovaniu s ľuďmi. Práve v tento deň si v celej Európe už po jedenástykrát pripomíname závažnú problematiku, ktorou obchodovanie s ľuďmi nepochybne je. Po obchode...

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október
18. 10. 2017

„Každý deň sú ženy a dievčatá, muži aj chlapci, občania Európskej únie, ale aj občania z krajín mimo Európskej únie využívaní bezohľadnými obchodníkmi za účelom dosiahnutia zisku. Dnes, v rámci Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi si pripomíname závažnosť tohto trestného činu, ktorý má...

Konzultačné stretnutie o obetiach obchodovania s ľuďmi
11. 10. 2017

Na podporu členských štátov pri vykonávaní politík EÚ v boji proti rodovému násiliu vo všetkých jeho formách pracuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) na odporúčaniach na uľahčenie uplatňovania osobitných ustanovení smernice 2011/36 / EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, konkrétne článkov...

Nová správa ILO o obchodovaní s ľuďmi
22. 09. 2017

Nový výskum vypracovaný spoločne Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) a Walk  Free Foundation v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) odhalil odhady miery obchodovania s ľuďmi vo svete. Odhadované údaje boli zverejnené počas Valného zhromaždenia Organizácie Spojených...

Európske politiky a aktivity
31. 07. 2017

V júli 2017 spustila Európska komisia novú informatívnu stránku o európskych politikách a aktivitách, ktorá informuje o prínose Európskej únie pri implementácii Agendy 2030 a k dosiahnutiu jednotlivých udržateľných cieľov rozvoja. Jednotlivé ciele reflektujú aj problematiku boja proti obchodovaniu...

Obchodovanie s ľuďmi a pranie špinavých peňazí
28. 06. 2017

Dňa 26. júna 2017 Európska komisia oznámila, že do platnosti vchádza štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá a vďaka nej sa zefektívni boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Opatrenia zavedené novou smernicou by mali napomôcť...

Nezabudnite na ostražitosť pri vybavovaní letných brigád v zahraničí
28. 06. 2017

Leto je tradične obdobie, kedy sa mnoho ľudí rozhodne vylepšiť si svoj rozpočet prácou na brigáde v zahraničí. V takom prípade je potrebné, aby záujemcovia o brigádu boli ostražití, a to pri vybavovaní náležitostí pred samotným vycestovaním a potom na mieste výkonu práce. Nezabudnite na tieto...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy