Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Aktuality

 

PRIJATÉ OPATRENIA V NADVÄZNOSTI
NA MIMORIADNU SITUÁCIU V SR

  • Oznamujeme verejnosti, že od 20. mája 2020 je podateľňa archívu otvorená v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.30 hod.
  • Od 25. mája 2020 je umožnené štúdium v bádateľni pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod., s vyhradenou prestávkou od 11.00 do 12.00 hod. na vetranie a priebežnú dezinfekciu priestorov bádateľne. Počas prestávky je potrebné opustiť priestory archívu.
  • Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, zmenu je potrebné ohlásiť aspoň 24 hod. vopred.
  • Počet bádateľov v bádateľni archívu sa obmedzuje na štyroch.
  • Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.
  • Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).
  • Maximálny počet predloženého materiálu upravuje bádateľský poriadok archívu.
  • Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

[Viac informácií]

[Späť]

Archív aktualít  

Dňa 20. júna 2020 sa vo františkánskom kláštore v Trnave uskutočnilo podujatie Františkánske dvere dokorán - Spomienka na 70. výročie „akcie K“.

Program podujatia (JPG, 587 kB)


Veľkonočný pozdrav 2020 (JPG, 2 MB)


PF 2020 (JPG, 2 MB)


Dňa 28. novembra 2019 sa v refektári františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prednáška Denisa Pongrácza k 150. výročiu úmrtia Juraja Haulika; Juraj Haulik - arcibiskup, štátnik, vzdelanec.

Pozvánka na prednášku (JPG, 787 kB)


Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa 17. novembra 2019 v kostole sv. Jakuba v Trnave uskutočnil koncert gregoriánskeho chorálu Schola Minor "Vďační za slobodu".

Pozvánka na koncert (JPG, 3 MB)


Dňa 10. novembra 2019 sa v Kostole sv. Heleny v Trnave uskutočnila prednáška Trnavský špitál sv. Kríža a Kostol sv. Heleny - z minulosti stredovekých špitálov.

Pozvánka na prednášku (JPG, 696 kB)


Dňa 24. októbra 2019 sa na Zámku Hlohovec uskutočnila odborná konferenciá Kultúrne dedičstvo Tnavského samosprávneho kraja.

Program konferencie Kultúrne dedičstvo Trnavského samosprávneho kraja (JPG, 1 MB)


Dňa 18. októbra 2019 sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnila beseda Jantárové oči.

Pozvánka na besedu (JPG, 559 kB)


Dňa 30. septembra 2019 sa v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave uskutočnila odborná konferencia KULTÚRNE DEDIČSTVO 2019 - DIVADLO V UMENÍ / UMENIE V DIVADLE pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Program podujatia (PNG, 399 kB) 


Bol vydaný zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Trnava 1238 – 2018 ...úspešný európsky príbeh...., ktorá sa konala v septembri 2018.

Obsah publikácie Trnava 1238 - 2018 ...úspešný európsky príbeh... (PDF, 472 kB)


Dňa 25. mája 2019 sa v priestoroch refektára františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnilo podujatie Putovanie Panny Márie Trnavskej.

Pozvánka na podujatie (JPG, 682 kB)


Dňa 3. mája 2019 sa uskutočnil Deň sv. Floriána v Trnave.

Program podujatia (JPG, 853 kB)


Veľkonočný pozdrav 2019 (JPG, 509 kB)


PF 2019 (JPG, 589 kB)


Dňa 8. novembra 2018 sa v priestoroch refektára františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prezentácia publikácie Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku.

Pozvánka na podujatie (JPG, 748 kB)


Dňa 25. a 26. septembra 2018 sa v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila medzinárodná interdisciplinárna konferencia Trnava 1238 – 2018 ...úspešný európsky príbeh....

Pozvánka (PNG, 3 MB)

Program konferencie (PDF, 189 kB)


Dňa 13. septembra 2018 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutočnilo podujatie Čo sme nevedeli o Esterházyovcoch.

Pozvánka na podujatie (JPG, 500 kB)


Dňa 11. septembra 2018 o 9:00 sa v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnila konferencia Kultúrne dedičstvo s témou Ars moriendi.

Program podujatia (PNG, 633 kB)


V spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakuty a Ústavom dejín Trnavskej univerzity v Trnave a Spolkom trnavských historikov SHS - Tyrnavia pri SAV v Bratislave, sa v utorok 19. júna 2018 uskutočnilo kolokvium magni animi ac scientiae viro... Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi.

Pozvánka na podujatie (JPG, 2 MB)


Veľkonočný pozdrav 2018 (JPG, 532 kB)


PF 2018 (PNG, 2 MB)


Počas dní 11. - 22. septembra 2017 sa v priestoroch mestskej veže v Trnave uskutočnil cyklus prednášok O Trnave vo veži pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva za účasti pracovníkov Štátneho archívu v Trnave.

Program prednáškového cyklu O Trnave vo veži (JPG, 346 kB)


V stredu 17. mája 2017 sa v priestoroch refektára františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Erbovník donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu. Genealogicko-heraldické súvislosti.

Pozvánka na podujatie (JPG, 2 MB)


Veľkonočný pozdrav 2017 (JPG, 178 kB)


PF 2017 (JPG, 149 kB)


Počas dní 22.-23. 11. 2016 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila konferencia Od cechového majstra k živnostníkovi.

Program konferencie (PDF, 275 kB)

Pozvánka na konferenciu (JPG, 2 MB)


Dňa 10.11.2016 sa uskutočnilo podujatie Trnava v 14. storočí - mesto európskeho významu vo Františkánskom kláštore v spolupráci s Rádom menších bratov - Františkánov v Trnave.

Pozvánka na podujatie (JPG, 535 kB)