Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okrese Martin a v okrese Turčianske Teplice

23. 09. 2016

         Polícia upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že v súčasnej dobe je na ceste II/519 v úseku medzi obcou Príbovce, okres Martin  a cestou I/65 vykonávaná rekonštrukcia mostných objektov. Z uvedeného dôvodu je premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Pre zvýšenie plynulosti cestnej premávky bola v križovatke ciest I/65 a II/519 vykonaná zmena hlavnej cesty v smere Martin - Prievidza a opačne.

Od 26. septembra 2016 bude na ceste II/519 v obci Rudno, okres Turčianske Teplice vykonávaná rekonštrukcia priepustu popod komunikáciou, pričom dôjde k úplnej uzávierke cesty II/519 do 10. októbra 2016, po tomto termíne bude premávka riadená svetelnou signalizáciou striedavo v jednom jazdnom pruhu. Počas úplnej uzávierky bude nákladná doprava v smere na Prievidzu v križovatke ciest I/65 – II/519 presmerovaná na obchádzkovú trasu po ceste I/65 cez Turčianske Teplice  časť Diviaky na cestu III/2183 cez obce Dubové, okres Turčianske Teplice a Budiš, okres Turčianske Teplice. Ostatná doprava pre smer Prievidza bude presmerovaná na cesty III/2176 cez Jazernicu, okres Turčianske Teplice a Malý Čepčín, okres Turčianske Teplice a III/2181 cez Ivančinú, okres Turčianske Teplice. Od Prievidze bude všetka doprava presmerovaná z cesty II/519 na cestu III/2183 cez obce Budiš a Dubové. Žiadame vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Predpokladaná doba uzávierky pri rekonštrukcii mostov je do 10. novembra 2016 a pri rekonštrukcii priepustu do 30. novembra 2016.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy