Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2018, Nedeľa
 

Polícia upozorňuje na úplnú uzávierku cesty III/2084 medzi cestou I/64 a obcou Turie, okres Žilina

22. 09. 2016

Druh uzávierky          : úplná

 

Dĺžka uzávierky         :  cca 450 m

 

Dĺžka obchádzky       :  cca 28 km

 

Dôvod uzávierky       :  konanie motoristického podujatia

 

Termín uzávierky     :  24. september 2016 od 07.00 hodiny do 24.00 hodiny

 

Popis obchádzky      : Presmerovanie cestnej premávky prostredníctvom prenosných  
  dopravných značiek a dopravných zariadení po obchádzkovej trase  
  od Rajca cez Bytčicu a Rosinu do Turia.

 

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.  

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy