Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Aktuality

Skúšky z odbornej spôsobilosti pre podnikanie v cestnej doprave


Termín: 10. 06. 2020 o 8:30 hod.    

Termín doručenia žiadostí do: termín je obsadený

Termín: 17. 06. 2020 o 8:30 hod.    

Termín doručenia žiadostí do: 10.06.2020 - max. 20 uchádzačov

Aby mohli byť uchádzači zaradení na skúšku, je potrebné, aby úplné žiadosti podali osobne alebo poštou na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

 

Skúšky základnej kvalifikácie vodiča


Termín:  16. 07. 2020 o 8:30 hod.  

Miestnosť: v zasadačke č. 2  Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina (budova EUROPALACE) - 1.poschodie

Záujemci sa na skúšku prihlásia po skončení kurzov základnej kvalifikácie prostredníctvom školiaceho strediska, kde kurz absolvovali.

 


Informácie pre vodičov profesionálov

Na tejto linke získate informácie pre vodičov profesionálov - KKV   Aký kurz potrebujem,  ako získať KKV a pod.. 

Schválené identifikačné zariadenie výcvikového vozidla, učebne a trenažéra

Zoznam vydaných osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla

https://www.jiscd.sk/registre/register-schvalenych-identifikacnych-zariadeni/identifikacne-zariadenie-vycvikoveho-vozidla/

Zoznam vydaných osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra

https://www.jiscd.sk/registre/register-schvalenych-identifikacnych-zariadeni/identifikacne-zariadenie-ucebne-a-trenazera/