Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Aktuality

Povolenie  krátkodobých víkendových uzávierok cesty I/18 pod Strečnom zverejnené dňa 25.09.2019 (PDF, 319 kB)

Harmonogram  krátkodobých víkendových uzávierok cesty I/18 pod Strečnom zverejnené dňa 25.09.2019 (PDF, 652 kB)

Skúšky na vydanie preukazu vodiča taxislužby

Skúšky na vydanie preukazu vodiča taxislužby

Termín: 

Termín doručenia žiadostí do: 

Ďaľší termín skúšok určí komisia po doručení ďalších žiadostí o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Aby mohli byť uchádzači zaradení na skúšku, je potrebné, aby úplné žiadosti podali osobne alebo poštou na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

 

Skúšky z odbornej spôsobilosti pre podnikanie v cestnej doprave

Skúšky z odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Termín: 25. 09. 2019  o   8:30 hod.

Termín doručenia žiadostí do: 18. 09.2019

Aby mohli byť uchádzači zaradení na skúšku, je potrebné, aby úplné žiadosti podali osobne alebo poštou na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

 

Skúšky základnej kvalifikácie vodiča

Skúšky základnej kvalifikácie vodiča

Termín:  

Miestnosť: v zasadačke č.1  Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina (budova EUROPALACE) - 1.poschodie

Účastníci skúšky sa na skúšku prihlásia po skončení kurzov základnej kvalifikácie prostredníctvom školiaceho strediska, kde kurz absolvovali.