Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Aktuality

 

Skúšky z odbornej spôsobilosti pre podnikanie v cestnej doprave

Skúšky z odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Termín: 

Termín doručenia žiadostí do: 

Aby mohli byť uchádzači zaradení na skúšku, je potrebné, aby úplné žiadosti podali osobne alebo poštou na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

 

Skúšky základnej kvalifikácie vodiča

Skúšky základnej kvalifikácie vodiča

Termín:  14. 01. 2020 o 8:30 hod.

Miestnosť: v zasadačke č.2  Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina (budova EUROPALACE) - 1.poschodie

Záujemci sa na skúšku prihlásia po skončení kurzov základnej kvalifikácie prostredníctvom školiaceho strediska, kde kurz absolvovali.