Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. apríl 2017, Štvrtok
 

Aktuality


:


Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR
25. 04. 2017

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna...

OP EVS a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizujú sériu infoseminárov k dopytovej výzve pre mimovládky
24. 04. 2017

Prvé výzvy z fondov EÚ výlučne pre MNO V máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa zameraná na mimovládne neziskové organizácie. Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnené výlučne MNO. Operačný program Efektívna...

Projektom vytvorí Ministerstvo spravodlivosti SR podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie
13. 04. 2017

Slovenské súdy by mali v budúcnosti fungovať efektívnejšie a rýchlejšie. To je cieľom Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré požiadalo o finančné prostriedky z Európskej únie na svoj projekt s názvom „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky...

Aktuálny indikatívny harmonogram výziev na rok 2017
06. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo aktuálny indikatívny harmonogram výziev na rok 2017.

Analytici sú pre verejnú správu kľúčoví, operačný program Efektívna verejná správa preto podporí ich vzdelávanie
31. 03. 2017

Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov...

Rozhovor so Samuelom Arbe: Slovensko si zaslúži modernú verejnú správu
29. 03. 2017

Operačný program Efektívna verejná správa je novým programom, ktorý vo svojom názve nesie svoj cieľ. Vytvára unikátnu príležitosť, ako výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu verejných inštitúcií a verejných služieb na Slovensku. Program stavia občana do centra pozornosti a vo verejnej správe...

Oznámenie o zasadnutí hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov
23. 03. 2017

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutoční piate zasadnutie hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (HK). Predkladatelia komisii predložili na schválenie šesť reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej...

Monitorovací výbor pre OP Efektívna verejná správa schválil zámery národných projektov pre NKÚ aj pre úrad podpredsedu vlády
23. 03. 2017

Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil na svojom marcovom siedmom zasadnutí predložené zámery dvoch národných projektov. Jeden zámer predstavil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), druhý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »