Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2018, Sobota
 

Aktuality


:


Zo šiestich dopytovo-orientovaných výziev je schválených 66 projektov
23. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválilo projekty v rámci všetkých šiestich dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o 66 projektov v sume 18 233 800,61 eur, ktoré boli predložené do...

Zverejnili sme zoznam schválených ŽoNFP v rámci troch dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie
20. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci vyhlásených výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Prvých 21 schválených projektov v celkovej sume 5 277 181,41...

Zverejnili sme usmernenia k dopytovo-orientovaným výzvam
20. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo 19. februára 2018 usmernenia, ktorými bližšie špecifikuje niektoré podmienky poskytnutia príspevku pre II. hodnotiace kolo. Príslušné usmernenie je vždy zverejnené priamo pri výzve, ktorej sa...

Do tímu OP Efektívna verejná správa hľadáme analytikov, analytičky, projektových manažérov a projektové manažérky
15. 02. 2018

Chceš reformovať Slovensko? Rozumieš slovenskej verejnej správe a máš nápady, ako zlepšiť fungovanie jej inštitúcií? Máš analytické myslenie, hovoríš výborne po anglicky a dokážeš vytvárať nové projektové zámery? Máš skúsenosti s fondami EÚ? Pracoval/a si ako projektový alebo finančný...

Uzávierka II. hodnotiaceho kola pre dopytovo orientované výzvy OP EVS
12. 01. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa si dovoľuje oznámiť zmenu dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia na 30. apríl 2018....

Cez OP EVS bude financované zavádzanie behaviorálnych inovácií či zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe
05. 01. 2018

Cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude financované napríklad zavádzanie behaviorálnych inovácií, zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe či kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Aj toto je cieľom zámerov národných...

Rezort vnútra v roku 2017 naštartoval reformu verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice
21. 12. 2017

Rok 2017 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť...

Cez OP EVS bude vybudovaný proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
15. 12. 2017

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur. Žiadateľom o financie je Úrad pre verejné obstarávanie,...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 10. zasadnutie MV pre OP EVS

Kvalita verejnej správy - Nástroje pre odborníkov (PDF, 8 MB)

banner - ppt seminare (ZIP, 13 MB)