Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. august 2017, Pondelok
 

Aktuality


:


Predĺženie stránkových hodín podateľne na Panenskej 21
21. 08. 2017

Rozumieme tomu, že vypracovanie dopytovo-orientovaného projektu a vyplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok si vyžadujú dôslednú prípravu. Preto sme dnes predĺžili stránkové hodiny podateľne na Panenskej 21 v Bratislave do 17:00. Držíme Vám pri príprave palce. Tím OP EVS.

Vyhlásenie vyzvaní na dva národné projekty
18. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 vyzvania na dva národné projekty. Ide o projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1...

Telefonické konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam
15. 08. 2017

V snahe pomôcť žiadateľom o dopytovo-orientované projekty s kvalitnejším vyplnením ich žiadostí oficiálne vyhlasujeme možnosť telefonických konzultácií. Zároveň upozorňujeme zástupcov mimovládnych neziskových organizácií na konkrétny čas, keď je možné telefonicky konzultovať projekty...

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov
31. 07. 2017

Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na...

Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie
26. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa aktualizovalo zoznam často kladených otázok k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky. Bližšie informácie k výzvam

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
19. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12.

Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie
17. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa aktualizovalo zoznam často kladených otázok k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky. Bližšie informácie k výzvam.

Predĺžený termín na prihlasovanie odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok
12. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

9. zasadnutie

Kvalita verejnej správy - Nástroje pre odborníkov (PDF, 8 MB)

banner - ppt seminare (ZIP, 13 MB)