Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2018, Streda
 

Aktuality


:


Oznam o 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS
19. 04. 2018

Vo štvrtok 24. mája 2018 sa uskutoční 12. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní OP EVS. Schvaľovať sa však budú aj nové verzie štatútu MV ako...

Na školenia pre prijímateľov z dopytovo-orientovaných výziev prišlo 115 zástupcov občianskej spoločnosti
16. 04. 2018

V uplynulých dňoch sa v Bratislave a v Banskej Bystrici konali školenia pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. V Banskej Bystrici školenie zorganizoval riadiaci orgán (RO) pre operačný program Efektívna verejná...

Vyzvanie na národný projekt - Zavedenie systému riadenia kvality v zbore väzenskej a justičnej stráže
12. 04. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. apríla 2018 vyzvanie na národný projekt: ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2...

Vyzvanie na národný projekt - Zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku
29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SRs kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1...

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších osem zámerov národných projektov
23. 03. 2018

Ďalších osem zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na svojom marcovom 11. zasadnutí. OP EVS plánuje napríklad posilniť analytické kapacity na Najvyššom súde SR, vybudovať Inštitút verejného obstarávania, ale aj...

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS
09. 03. 2018

Vo štvrtok 15. marca 2018 sa uskutoční 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov, na programe je 10 zámerov. Bodom programu bude tiež informácia...

Zo šiestich dopytovo-orientovaných výziev je schválených 66 projektov
23. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválilo projekty v rámci všetkých šiestich dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o 66 projektov v sume 18 233 800,61 eur, ktoré boli predložené do...

Zverejnili sme zoznam schválených ŽoNFP v rámci troch dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie
20. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci vyhlásených výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Prvých 21 schválených projektov v celkovej sume 5 277 181,41...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 banner

Kvalita verejnej správy - Nástroje pre odborníkov (PDF, 8 MB)

banner - ppt seminare (ZIP, 13 MB)