Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2017, Štvrtok
 

Aktuality


:


Príručka pre žiadateľa - verzia 3.0
21. 03. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo dňa 21. 3. 2017 Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok OP EVS -  verzia č. 3.0.  

Lepšie nastavenie reforiem na Slovensku
15. 03. 2017

Operačný program Efektívna verejná správa zaviedol v programovom období 2014 - 2020 nový prvok do správy eurofondov. Po dohode s Európskou komisiou vypĺňajú všetky verejné inštitúcie uchádzajúce sa o zdroje reformný zámer. Vďaka tomuto dokumentu sa o pripravovaných reformách,...

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt - organizačný audit MS SR
10. 03. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2, ktorý je zamerený na organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu...

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS
02. 03. 2017

Dňa 16.3.2017 sa uskutoční siedme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Jedným z bodov programu bude schválenie dvoch zámerov národných projektov pre Najvyšší kontrolný úrad a pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu....

Rok 2016 na sekcii európskych programov: 19 výziev a 5 vyzvaní za 100,5 milióna eur
19. 12. 2016

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre...

Sériu diskusií s názvom Občan ako klient štátu si vypočulo takmer 300 študentov po celom Slovensku
13. 12. 2016

Takmer 300 študentov na viacerých univerzitách sa v posledných týždňoch dozvedelo viac o verejnej správe na Slovensku. Sekcia európskych programov ministerstva vnútra pre vysokoškolákov, ktorí študujú v odboroch verejná správa alebo verejná politika, zorganizovala sériu panelových diskusií. Do...

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt
07. 12. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (EVS) vyhlásilo v utorok 6. decembra 2016 vyzvanie na ďalší národný projekt. Rezort vnútra chce prostredníctvom projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy,...

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa
06. 12. 2016

Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »