Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2017, Streda
 

Aktuality


:


Pre záujem mimovládnych neziskových organizácií navyšujeme alokáciu na tvorbu lepších verejných politík, boj proti korupcii, zvyšovanie participácie a informovanosti o 15 miliónov eur.
05. 10. 2017

Pre veľký záujem mimovládnych neziskových organizácií sa alokácia na tvorbu lepších verejných politík navyšuje o 15 miliónov eur. Suma, ktorá je vyčlenená na šesť dopytovo-orientovaných výziev, tak predstavuje 30 miliónov eur. Mimovládky môžu žiadať z operačného programu Efektívna verejná...

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa dostanú sudcovia a justiční zamestnanci ku kvalitnému vzdelávaniu
12. 09. 2017

Sudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Práve na vzdelávanie sa zameriava národný projekt Justičnej akadémie SR s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania...

Aktuálna informácia k dopytovým výzvam
08. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (RO OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 šesť výziev na dopytovo-orientované projekty s dátumom uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 21. augusta 2017. K dátumu...

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS
04. 09. 2017

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa uskutoční deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov či informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS. Všetky...

Informácia o počte predložených žiadostí
28. 08. 2017

V rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie bolo spolu predložených 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Žiadosti boli predložené v nasledovnej štruktúre: Tabuľka k stiahnutiu

Predĺženie stránkových hodín podateľne na Panenskej 21
21. 08. 2017

Rozumieme tomu, že vypracovanie dopytovo-orientovaného projektu a vyplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok si vyžadujú dôslednú prípravu. Preto sme dnes predĺžili stránkové hodiny podateľne na Panenskej 21 v Bratislave do 17:00. Držíme Vám pri príprave palce. Tím OP EVS.

Vyhlásenie vyzvaní na dva národné projekty
18. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 vyzvania na dva národné projekty. Ide o projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1...

Telefonické konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam
15. 08. 2017

V snahe pomôcť žiadateľom o dopytovo-orientované projekty s kvalitnejším vyplnením ich žiadostí oficiálne vyhlasujeme možnosť telefonických konzultácií. Zároveň upozorňujeme zástupcov mimovládnych neziskových organizácií na konkrétny čas, keď je možné telefonicky konzultovať projekty...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

9. zasadnutie

Kvalita verejnej správy - Nástroje pre odborníkov (PDF, 8 MB)

banner - ppt seminare (ZIP, 13 MB)