Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2019, Streda
 

Na mimoriadnom Monitorovacom výbore pre operačný program Efektívna verejná správa sa prezentovali informácie ohľadom plánovaného čerpania a schválili sa dva zámery národných projektov

Bratislava, 28. 06. 2018

Ďalšie dva zámery národných projektov schválil Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom júnovom zasadnutí. Zelenú tak dostali predložené zámery projektov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) na monitorovací výbor predložilo zámer národného projektu s názvom „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov“ s alokáciou vo výške 6,6 mil. €. Jeho hlavným cieľom je „Optimalizáciou vybraných procesov a implementáciou nových procesov zvyšovať efektívnosť, výkonnosť, kvalitu a uplatnenie inovatívnych prvkov do tvorby politík – RIU model a dialóg potrebných pre reformu tvorby politík“. Tento projekt bude realizovaný v spolupráci so 4 vybranými partnermi.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) predložil zámer národného projektu s názvom „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu“ s alokáciou vo výške 3,9 mil. €, ktorý bude realizovať v spolupráci s partnerom projektu - Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (UPVII). Cieľom schváleného zámeru je zefektívnenie regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra-rýchlej konektivity na Slovensku. Toto by malo byť dosiahnutie aj užšou spoluprácou RÚ a UPVII v oblasti agendy štátneho dohľadu a riadenia broadbandu. Predmetom projektu je práve zavedenie nových procesov, optimalizácia existujúcich procesov, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií práve v oblasti štátneho dohľadu elektronických komunikácií a riadenia broadbandu v obidvoch inštitúciách.