Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Oznam k výzve na rekonštrukciu komunitných centier

Bratislava, 29. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva a výpisu registra trestov.