Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Oznam o možnosti predkladania „projektových zámerov“ v súvislosti s lokalizáciou systému bývania

Bratislava, 11. 02. 2019

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 19.11.2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. S ohľadom na potrebu zosúladenia tejto výzvy s dokumentom európskej komisie (Guidance for Member States on the use of European Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial segregation

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2015/guidance-for-member-states-on-the-use-of-european-structural-and-investment-funds-in-tackling-educational-and-spatial-segregation ) bude príloha č. 10 tejto výzvy zmenená v znení, podľa ktorého bude jasnejšie uvedené, že budovať nové objekty v rámci prestupného bývania v segregovaných lokalitách nebude možné.

Snahou Ministerstva vnútra je pomôcť potenciálnym žiadateľom vyhnúť sa príprave projektov, ktoré by nesplnili podmienku poskytnutia pomoci týkajú sa desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Ministerstvo vnútra preto za účelom odkonzultovania projektového zámeru a jeho posúdenia z hľadiska desegregácie zriadilo kontaktnú adresu prestupnebyvanie@minv.sk, na ktorú je možné poslať informácie, za účelom nezáväzného posúdenia plánovanej lokality realizácie jednotlivých stupňov bývania.

Pre nezáväzné vyjadrenie je potrebné na uvedenú mailovú adresu zaslať:

 1. Základnú identifikáciu obce/mesta - názov, okres, kraj
 2. Mapku celkového pohľadu obce s umiestnením:
  1. súčasného osídlenia/osídlení s prítomnosťou MRK
  2. lokalít, kde budú zapojené stupne bývania
  3. lokalít, kde bude zabezpečený výstup zo systému
  4. služieb denného kontaktu (materská škola, KC, obchody;)
 3. Popis stupňov a počet bytových jednotiek v jednotlivých stupňoch a lokalitách
 4. Kontaktné údaje - telefón, v prípade potreby doplnenia informácií.

Na zaslané zámery budeme odpovedať priebežne po ich posúdení. V prvých dňoch je potrebné počítať s dlhším časom na odpoveď, nakoľko budeme zbierať väčší počet zámerov, ktoré budú spoločne posudzované.