Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Oznam o predĺžení termínu na podanie žiadostí o NFP v rámci výzvy na materské škôlky o 14 dní

Bratislava, 13. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len žiadosť) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK sa posúva z 14. júna 2019 na 28. júna 2019.