Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Oznámenie o aktualizovanom Indikatívnom harmonograme výziev 2019

Bratislava, 26. 04. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) dáva do pozornosti aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev (IHV) verziu 03, ktorý je zverejnený TU. Predmetom akualizácie IHV je časový posun vyhlásenia niektorých výziev na predkladanie Žiadostí o NFP.