Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 

Oznámenie o zmene č. 1 výzvy na bývanie

Bratislava, 20. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že došlo k predĺženiu uzavretia dátumu 1. hodnotiaceho kola na 3. apríla 2019.