Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie

Bratislava, 12. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 22. marca 2019.