Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2019, Sobota
 

Oznámenie termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode

Bratislava, 06. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola, a to termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola je stanovený na 24. augusta 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3.