Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Prieskum miery informovanosti o boji proti podvodom

17. 12. 2015

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Zúčastniť prieskumu sa môžete tu.