Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2018, Streda
 

Aktuality


:


Oznámenie termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
06. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola, a to termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola je stanovený na 24. augusta 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho...

Pripravujeme Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri projektoch Prioritnej osi 6 OP ĽZ – investičné projekty
21. 05. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri...

Zverejnili sme usmernenie SO č. 6
26. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo 26. apríla 2018 Usmernenie SO č. 6: Predkladanie MS-Z v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (odpady) - účinné od 26.4.2018.

Zmena výzvy na odpady
03. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 03.04.2018. Zmena č.3 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie...

Nový termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola – odpady
29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o novom termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola pre vyhlásenú výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Termín uzavretia 3....

Aktualizovali sme často kladené otázky k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2
29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ...

Rezort vnútra podporuje prístup k pitnej vode
22. 03. 2018

Bratislava sa stane 22. a 23. marca 2018 dejiskom podujatia v rámci Medzinárodnej dekády aktivít „Voda pre udržateľný rozvoj“ na roky 2018 až 2028. Akcia patrí k prioritám predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) Miroslava Lajčáka. Medzi hlavné ciele...

Nové termíny hodnotiacich kôl na komunitné centrá
19. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o nových termínoch hodnotiacich kôl na 2. júla 2018. Nový termín 4. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy