Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2018, Sobota
 

Aktuality


:


Oznámenie o zmene termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
17. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola, a to na 14. septembra 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o...

Zmena č. 1 výzvy zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory
09. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 9.8.2018. Zmena č. 1 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na...

Schválená žiadosť o NFP „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“
31. 07. 2018

Dňa 13.07.2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorého sa začala implementácia národného projektu (ďalej len „NP) s názvom „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“. Na...

Do rómskych komunít sa opäť vrátia miestne hliadky – MOPS
25. 07. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch výzvu na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je...

Oznámenie termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
06. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola, a to termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola je stanovený na 24. augusta 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho...

Pripravujeme Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri projektoch Prioritnej osi 6 OP ĽZ – investičné projekty
21. 05. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri...

Zverejnili sme usmernenie SO č. 6
26. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo 26. apríla 2018 Usmernenie SO č. 6: Predkladanie MS-Z v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (odpady) - účinné od 26.4.2018.

Zmena výzvy na odpady
03. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 03.04.2018. Zmena č.3 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy