Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Aktuality


:


Zmena termínu hodnotiacich kôl na komunitné centrá
29. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 06.11.2017. Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej...

Informácia o uzavretí výzvy na MOPS
28. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 zameraná na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej...

Konali sa informačné dni v Košiciach a Prešove
28. 09. 2017

Zástupcovia miest a obcí ako aj zástupcovia organizácií neziskového sektora, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára konaného 26.9. v ...

Usmernenie SO - ohľadom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
22. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľujeme informovať prijímateľov, resp. žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na usmernenie ako nastaviť podmienky a inštruovať prijímateľov ohľadom zadávania zákaziek s nízkou...

Spúšťame miestne občianske poriadkové služby
22. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vydalo 148 obciam Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). V praxi to znamená, že 148 obcí má zelenú pri projektoch, prostredníctvom ktorých sa zriadia...

Zmena č.2 výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)
21. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo zmenu č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1...

Informačné dni v Košiciach a Prešove k vyhláseným výzvam
19. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov informačné dni k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvy, ktoré...

Často kladené otázky k výzve zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC613-2017-2)
12. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »