Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Bratislava, 21. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Vyhlásená 21. apríla 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. júla 2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 30. septembra 2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 1. decembra 2020

Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola (PDF, 212 kB)

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola (PDF, 211 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 822 kB)

Zmena č. 1 Výzvy (PDF, 270 kB)

Prílohy k výzve:

 

 

Graf Voda

Archív:

 

 

Dôležité odkazy

Mapa vyhlásených výziev (PDF, 275 kB)

 

 

 Zlepšenie životných podmienok Rómov na lokálnej úrovni (PDF, 2 MB)

7 príkladov dobrej praxe (PDF, 33 MB)

Dôležité oznamy