Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2017, Utorok
 

Aktuálne vyhlásené vyzvania

Aktuálne vyhlásené vyzvania  |  Archív

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. februára 2017 vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2:

Vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI (DOCX, 127 kB)

Informácia o zmene: Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 (PDF, 126 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. marca 2017 vyzvanie na národný projekt MAPOVANIE A ANALÝZA STAVU PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV VO VYBRANÝCH INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY A NÁVRH OPTIMALIZOVANÝCH A UNIFIKOVANÝCH PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-3:

Vyzvanie na národný projekt MAPOVANIE A ANALÝZA STAVU PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV VO VYBRANÝCH INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY A NÁVRH OPTIMALIZOVANÝCH A UNIFIKOVANÝCH PODPORNÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV (DOCX, 123 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. marca 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT V REZORTE SPRAVODLIVOSTI A ZAVEDENIE KĽÚČOVÝCH ZNALOSTNÝCH SYSTÉMOV REZORTU s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.2-2017-4:

Vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT V REZORTE SPRAVODLIVOSTI A ZAVEDENIE KĽÚČOVÝCH ZNALOSTNÝCH SYSTÉMOV REZORTU (DOCX, 123 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)