Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2017, Sobota
 

Aktuálne vyhlásené výzvy

Aktuálne vyhlásené výzvy  |  Archív

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty)Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 31.07.2017.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 675 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci  OP EVS (DOCX, 95 kB)

Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 97 kB)

Príloha č. 3 - Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 104 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok (DOCX, 101 kB)

 

Vysvetlenie ku konfliktu záujmov (PDF, 326 kB)


 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 31.07.2017.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 672 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 96 kB)

Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 98 kB)

Príloha č. 3 - Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 108 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok (DOCX, 103 kB)