Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. december 2018, Pondelok
 

Aktuálne vyhlásené výzvy

Aktuálne vyhlásené výzvy  |  Archív

:


Uzávierka II. hodnotiaceho kola v prípade dvoch výziev
09. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo 19. februára 2018 usmernenia, ktorými bližšie špecifikuje niektoré podmienky poskytnutia príspevku pre II. hodnotiace kolo. Príslušné usmernenie je vždy zverejnené priamo pri výzve, ktorej sa...

Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je celá SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4. Výzva - Občianska informovanosť a...

Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR. Kód výzvy je SC OP EVS DOP1-PO1-SC1.1-2017-6. Výzva -...

Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - menej rozvinutý región SR - II. hodnotiace kolo
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5. Výzva - Občianska...

Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je celá SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC.1.1-2017-1. Výzva - Tvorba lepšej verejnej politiky -...

Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3. Výzva - Tvorba lepšej...

Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR - II. hodnotiace kolo
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR. Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2. Výzva - Tvorba lepšej...

 
 
 
 

Dôležité odkazy

MNO často kladené otázky

Dôležité oznamy