Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2018, Streda
 

Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1

27. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

Vyhlásená - 27. február 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 28. marec 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 19 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 16 kB)

Zoznam odborných hondotiteľov (PDF, 194 kB)


Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. august 2017

Oznámenie o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola (PDF, 211 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 391 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 685 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve TU (PDF, 406 kB) 

Dôležité upozornenie pre budúcich žiadateľov/žiadateľov o poskytnutie NFP (PDF, 49 kB)

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 665 kB)

Vývoj alokácie

Graf k stiahnutiu (PNG, 59 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]