Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2018, Streda
 

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

07. 12. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Vyhlásená - 7. decembra 2016
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 10. marca 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 193 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018 (PDF, 213 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 824 kB)

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 611 kB)

Prílohy k výzve:

Vývoj alokácie

Graf k stiahnutiu (PNG, 46 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]