Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2019, Sobota
 

Výzva zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2

Bratislava, 14. 12. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 14. decembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ s kódom OPLZ-PO5-2017-2.

Vyhlásená - 14. decembra 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. septembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 15. januára 2019

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 501 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

Kompletná výzva s prílohami v znení Zmeny č. 1 (ZIP, 3 MB)

Často kladené otázky (FAQ)  (PDF, 423 kB)

Prílohy k výzve:

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Kompletná výzva s prílohami (ZIP, 4 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]