Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2018, Utorok
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

18. 07. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier.

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier

Vyhlásená - 18. júla 2016
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23.09.2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 12 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 56 kB)


Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 24.02.2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 17 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 12 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 248 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16.01.2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 02.07.2018 (DOCX, 60 kB)

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 583 kB)

Výzvy na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 888 kB)

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 764 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 413 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity (PDF, 693 kB)

Oznámenie o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola do 05.10.2017 (neaktuálne) (PDF, 211 kB)

Oznámenie o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola do 06.11.2017 (neaktuálne) (PDF, 378 kB)

Kompletná výzva s prílohami (ZIP, 8 MB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 411 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 704 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 2 MB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO6, verzia 1.0 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania (PDF, 1 MB)

 Vývoj alokácie výzvy

Graf k stiahnutiu (JPG, 47 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]