Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2019, Štvrtok
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

18. 07. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2.

Vyhlásená - 18. júla 2016


Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 02. júla 2018 (DOCX, 60 kB)

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018 (DOCX, 61 kB)

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy - 20. mája 2019 (PDF, 255 kB)

Oznam o zmene výzvy (PDF, 361 kB) - informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 583 kB)

Výzvy na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 888 kB)

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 764 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 411 kB)

 Prehľad čerpania k 31.12.2018

Prehľad čerpania k 31.12.2018

Graf k stiahnutiu (JPG, 46 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]