Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Albánska republika

 1. Dohoda vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (výmena nót Praha 26. februára 1991 a 30. februára. 1991)
 2. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení vydávania víz
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19.decembra 2007, str. 84
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
  - Ú. v. EÚ, L 124, 17. mája 2005
  - nadobudnutie platnosti: 1. mája 2006 
 4. Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Albánskej republiky o vykonávaní Dohody zo 14. apríla 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) (Tirana, 21. januára 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 105/2010
  -  nadobudnutie platnosti: 22. februára 2010