Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP 8.3.2016 (387,5 kB) zip
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP OP EVS od od 27.10.2016 v.1 (800,8 kB) zip
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP OP EVS od 06.06.2017 (2,1 MB) zip
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP OP EVS od 06.12.2017 (2,1 MB) zip
Vzor Rozhodnutie o schválení ŽoNFP od 27.10.2016 RO pre OP EVS, v.1 (556,1 kB) zip
Vzor Rozhodnutie o schválení ŽoNFP od 6.6.2017 RO pre OP EVS (1,8 MB) zip
Vzor Rozhodnutie o schválení ŽoNFP od 23.11.2017 RO pre OP EVS (1,8 MB) zip
VZOR_Zámer národného projektu OP EVS (.docx) (242,4 kB) docx
VZOR_Zámer národného projektu OP EVS (.pdf) (312,8 kB) pdf
Usmernenie RO č.1 verzia č.1 účinné od 01.04.2015 (1,4 MB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.2 účinné od 15.7.2015 (395,5 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.3 účinné od 1.10.2015 (395,5 kB) (393,5 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.4 účinné od 24.6.2016 (456,7 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.5 účinné od 16.2.2017 (457,8 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.6 k pravidlám oprávnenosti pre výdavky vznikajúce pred vyzvaním žiadateľa v rámci prípravy projektov, účinné od 31.8.2017 (391,9 kB) pdf
Usmernenie RO č.3 verzia č.1 účinné od 1.6.2016 (1,1 MB) zip
Usmernenie RO č.3 verzia č.2 účinné od 17.8.2016 (1,1 MB) zip
Usmernenie RO č.3 verzia č.4 účinné od 17.2.2017 (1,1 MB) zip
Usmernenie RO č.5 verzia č.1 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020, účinné od 26.10.2016 (286,5 kB) pdf
Usmernenie RO č.5 verzia č.2 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020, účinné od 15.11.2017 (286,5 kB) pdf
Usmernenie RO č.5 verzia č.3 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014_2020 účinné od 10.01.2018 (231,9 kB) zip
Usmernenie RO č.6 verzia č.1 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou, účinné od 18.09.2017 (205,1 kB) pdf
Usmernenie RO č.7 verzia č.1 k vybraným aspektom implementácie dopytovo-orientovaných projektov v rámci OP EVS, účinné od 14.05.2018 (299,7 kB) pdf
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_16.11.2015_verzia1.0 (444,5 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_15.01.2016_verzia 2.0 (636,2 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_01.03.2016_verzia 2.1 (668,6 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS 19.03.2018 verzia 4.1 (3,9 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_11.08.2016_verzia 2.2 (835,9 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_02.11.2016_verzia 2.3 (1,3 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_17.2.2017_verzia 2.4 (1,2 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_21.3.2017_verzia_3.0 (1,9 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_12.05.2017_verzia 3.1 (4,6 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_17.7.2017_verzia 3.2 (4,5 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_28.11.2017_verzia 3.3 (4,5 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS 06.02.2018 verzia 4.0 (4,0 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_16.11.2015_verzia1.0 (1,4 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_15.01.2016_verzia 2.0 (1,6 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_01.03.2016_verzia 2.1 (1,5 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_11.08.2016_verzia 2.2 (1,5 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_02.11.2016_verzia 2.3 (1,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_12.05.2017_verzia 3.0 (1,3 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_06.06.2017_verzia 3.1 (2,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_21.06.2017_verzia 3.2 (2,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_31.8.2017_verzia 3.4 (2,8 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_17.7.2017_verzia 3.3 (2,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS 19.03.2018 verzia 4.1 (1,4 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_06.11.2017_verzia 3.5 (2,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_28.11.2017_verzia 3.6 (2,5 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS 06.02.2018 verzia 4.0 (2,5 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_16.11.2015_verzia1.0 (4,6 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_15.01.2016_verzia 2.0 (5,3 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_01.03.2016_verzia 2.1 (4,8 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_12.05.2016_verzia 2.2 (4,2 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_11.08.2016_verzia 2.3 (4,1 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_02.11.2016_verzia 2.4 (4,3 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_17.2.2017_verzia 2.5 (4,4 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_06.06.2017_verzia 3.0 (8,1 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_17.7.2017_verzia 3.1 (8,2 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_31.8.2017_verzia 3.2 (8,3 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_13.10.2017_verzia 3.3 (4,5 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_28.11.2017_verzia 3.4 (8,6 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS 06.02.2018 verzia 4.0 (9,8 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS 30.04.2018 verzia 4.1 (17,9 MB) zip