Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2017, Sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP_8_3_2016 (387,5 kB) zip
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_OPEVS_od_v.1_od_27_10_2016 (800,8 kB) zip
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_OP EVS od 06.06.2017 (2,1 MB) zip
Vzor_Rozhodnutie o schválení ŽoNFP_OP EVS od 06.06.2017 (1,8 MB) zip
Vzor_Rozhodnutie o schválení ŽoNFP_OPEVS_v.1_od_27_10_2016 (556,1 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.1 účinné od 01.04.2015 (1,4 MB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.2 účinné od 15.7.2015 (395,5 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.3 účinné od 1.10.2015 (395,5 kB) (393,5 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.4 účinné od 24.6.2016 (456,7 kB) zip
Usmernenie RO č.1 verzia č.5 účinné od 16.2.2017 (457,8 kB) zip
Usmernenie RO č.3 verzia č.1 účinné od 1.6.2016 (1,1 MB) zip
Usmernenie RO č.3 verzia č.2 účinné od 17.8.2016 (1,1 MB) zip
Usmernenie RO č.3 verzia č.4 účinné od 17.2.2017 (1,1 MB) zip
Usmernenie RO č.6 verzia č.1 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou, účinné od 18.09.2017 (205,1 kB) pdf
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_16.11.2015_verzia1.0 (444,5 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_15.01.2016_verzia 2.0 (636,2 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_01.03.2016_verzia 2.1 (668,6 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_11.08.2016_verzia 2.2 (835,9 kB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_02.11.2016_verzia 2.3 (1,3 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_17.2.2017_verzia 2.4 (1,2 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_21.3.2017_verzia_3.0 (1,9 MB) zip
Príručka pre žiadateľa z OP EVS_12.05.2017_verzia 3.1 (4,6 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_16.11.2015_verzia1.0 (1,4 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_15.01.2016_verzia 2.0 (1,6 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_01.03.2016_verzia 2.1 (1,5 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_11.08.2016_verzia 2.2 (1,5 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_02.11.2016_verzia 2.3 (1,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_12.05.2017_verzia 3.0 (1,3 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_06.06.2017_verzia 3.1 (2,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_21.06.2017_verzia 3.2 (2,7 MB) zip
Príručka pre hodnotiteľa z OP EVS_17.7.2017_verzia 3.3 (2,7 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_16.11.2015_verzia1.0 (4,6 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_15.01.2016_verzia 2.0 (5,3 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_01.03.2016_verzia 2.1 (4,8 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_12.05.2016_verzia 2.2 (4,2 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_11.08.2016_verzia 2.3 (4,1 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_02.11.2016_verzia 2.4 (4,3 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_17.2.2017_verzia 2.5 (4,4 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_06.06.2017_verzia 3.0 (8,1 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_17.7.2017_verzia 3.1 (8,2 MB) zip
Príručka pre prijímateľa z OP EVS_31.8.2017_verzia 3.2 (8,3 MB) zip